Jeżeli poprzedni właściciel uzyskał decyzję o warunkach zabudowy działki, a nowy, profesjonalnie działający podmiot ją sprzedaje, to transakcja dotyczy gruntu budowlanego, opodatkowanego VAT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Chodziło o spółkę z o.o., która kupiła niezabudowaną działkę od osoby prywatnej. Osoba ta nabyła grunt kilka lat wcześniej od kobiety, która planowała wybudować na nim dom. Uzyskała nawet decyzję o warunkach zabudowy. Nie zrealizowała jednak tych planów, a działkę sprzedała. Sama natomiast niedługo później zmarła.
Następnie doszło do kolejnej transakcji – działkę kupiła spółka, która również nic na niej nie wybudowała. Jakiś czas po zakupie sprzedała ona tę nieruchomość kolejnej osobie prywatnej.
Spór z fiskusem dotyczył tego, czy w takich okolicznościach sprzedaż przez spółkę podlegała VAT, tj. gdy jeden z wcześniejszych właścicieli uzyskał decyzję o warunkach zabudowy.
Spółka uważała, że od a przez nią sprzedaży nie powinno być VAT, tylko podatek od czynności cywilnoprawnych, a nie VAT. Przekonywała bowiem, że w tym wypadku nie działała jako podatnik VAT. Tłumaczyła to tym, że w okresie poprzedzającym sprzedaż nieruchomości nie wykonywała żadnych czynności opodatkowanych. Ponadto – jak wskazywała – obrót nieruchomościami nie jest przedmiotem jej działalności gospodarczej, sprzedaż miała charakter okazjonalny.
Spółka uważała, że nawet gdyby przyjąć, iż transakcja jest opodatkowana VAT, to i tak powinna być ona zwolniona z tego podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Spółka podnosiła też inne argumenty: że przedmiotem sprzedaży nie był grunt zabudowany ani budowlany, a transakcja powinna być wyłączona z VAT również z tego powodu, że chodziło o sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym, że była to sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Nie podzielił również zdania, że transakcja była zwolniona z VAT.
Wskazał, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwalnia się z podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Zwolnienie obejmuje więc dostawy, których przedmiotem jest grunt niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlane. Przez tereny budowlane – jak wynika z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT – rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Organ stwierdził więc, że skoro dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy i pozostaje ona nadal w mocy (nie wygasła), to oznacza, że spółka sprzedała teren zabudowany. Taka sprzedaż jest opodatkowana VAT – stwierdził w interpretacji (sygn. 0114-KDIP4-2.4012.526.2021.3.AA).
Zgodził się z nim Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Orzekł, że skoro dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy, to należało uznać ją za grunt budowlany. A dostawa takiego gruntu nie jest zwolniona z VAT (art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy).
Uzasadniając wyrok, sędzia Paweł Dębkowski wyjaśnił, że kwestia transakcji incydentalnych mogłaby być rozważona, gdyby chodziło o osobę fizyczną władającą majątkiem prywatnym, a nie o spółkę. Jest ona bowiem spółką prawa handlowego i nabyła nieruchomość, która stanowiła składnik jej przedsiębiorstwa. Sprzedając ją, spółka działała więc jako podatnik VAT – orzekł sąd.
Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 22 sierpnia 2022 r., sygn. akt III SA/Wa 317/22 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia