Renty małoletnich dzieci nie będą kumulowane z dochodami rodzica już w rozliczeniu za 2022 r. – przypomniał wiceminister finansów Artur Soboń w odpowiedzi na interpelację poselską nr 34678. To kolejna preferencja, z której mogą skorzystać samotni rodzice.

Po nowelizacji art. 7 ust. 1 ustawy o PIT dochody z rent nie będą kumulowane z dochodami rodzica. Zmiana ta będzie miała zastosowanie już w odniesieniu do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. – wynika z art. 18 ust. 1 ustawy nowelizującej z 9 czerwca 2022 r., zwanej potocznie Polskim Ładem 2.0 (Dz.U. poz. 1265).
Oznacza to – jak wyjaśnił Artur Soboń – że świadczenia te będą korzystały z odrębnej kwoty wolnej od podatku wynoszącej 30 tys. zł. Dodatkowo renty małoletnich dzieci nie podlegają składce zdrowotnej.
Zasadą jest, że dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.
Wyjątek od tej zasady obejmował dotychczas dochody: z pracy tych dzieci, ze stypendiów oraz z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. Nowelizacją rozszerzono go na renty.
Polski Ład 2.0 przywrócił też osobom samotnie wychowującym dzieci prawo do ustalania rocznego podatku na preferencyjnych zasadach. Mogą oni już teraz składać płatnikom oświadczenia o zamiarze korzystania z preferencyjnego opodatkowania dochodów – przypomniał wiceminister Soboń. Dzięki temu skorzystają oni z dodatkowej kwoty wolnej już w trakcie roku. Później, w rozliczeniu rocznym za 2022 r., preferencyjne opodatkowanie obejmie dochód uzyskany w całym bieżącym roku. ©℗
Odpowiedź z 1 sierpnia 2022 r. wiceministra finansów Artura Sobonia na interpelację poselską nr 34678