Podobnie stwierdził wcześniej WSA w Poznaniu w nieprawomocnym wyroku z 4 sierpnia 2021 r. (sygn. akt I SA/Po 387/21). Potwierdził wtedy, że zwolnienie z VAT przysługuje magistrowi farmacji, który mimo braku kierunkowego wykształcenia chemicznego uczy chemii przez internet. Pisaliśmy o tym w artykule „Korepetycje bez VAT nawet bez wykształcenia kierunkowego” (DGP 163/2021).

W najnowszej sprawie chodziło o przedsiębiorcę, który od ponad czterech lat udzielał przez internet profesjonalnych korepetycji z informatyki. Przez ten czas z jego usług skorzystało ponad 400 uczniów. Przedsiębiorca udzielał korepetycji online, a po ich zakończeniu zadawał kursantom pracę domową. Z każdym z uczniów utrzymywał stały kontakt, odpowiadając m.in. na zgłaszane problemy.
Sam nie miał wykształcenia pedagogicznego ani nie uczył w żadnej placówce szkolnej. Przekonywał natomiast, że ma wysokie kwalifikacje zawodowe. We wniosku o interpretację tłumaczył, że studiuje na zagranicznej uczelni na kierunku elektronicznym i jest już na czwartym roku. Dodatkowo ma bogate doświadczenie zawodowe, jest laureatem wielu konkursów przedmiotowych.
Był przekonany, że spełnia wszystkie warunki przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT. Uważał, że przepis ten zwalnia z podatku wszystkich świadczących usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym. Twierdził, że prawo do zwolnienia mają nie tylko zawodowi nauczyciele, lecz także każda inna osoba, która przekazuje wiedzę uczniom, co potwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE w wyrokach z 28 stycznia 2010 r. (sygn. akt C-473/08) i z 14 czerwca 2007 r. (C-445/05).
Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zwrócił uwagę na to, że przedsiębiorca nie ma wykształcenia pedagogicznego, które pozwalałoby mu uczyć. Jako student czwartego roku elektroniki nie legitymuje się też jeszcze kwalifikacjami zdobytymi w oficjalnym systemie nauczania. Nie może więc być uznany za nauczyciela, a od udzielanych korepetycji musi płacić VAT.
Interpretację tę uchylił WSA w Gdańsku. Stwierdził, że z art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT wcale nie wynika, aby nauczyciel, chcąc korzystać ze zwolnienia podatkowego, musiał posiadać kierunkowe wykształcenie pedagogiczne. W przepisie tym nie ma też wymogu zdobycia kwalifikacji w oficjalnym systemie nauczania.
Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

orzecznictwo

Wyrok WSA w Gdańsku z 2 sierpnia 2022 r., sygn. akt I SA/Gd 289/22 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia