Ile powinno wynieść wynagrodzenie netto przy umowie o dzieło? Prezentujemy kalkulator uwzględniający zmiany wprowadzone 1 lipca 2022 r.

Umowa o dzieło, o ile nie jest zawarta z własnym pracodawcą, nie jest oskładkowana. Należy natomiast odprowadzić od niej zaliczkę na podatek dochodowy. Polski Ład 2.0, promowany hasłem #NiskiePodatki, obniżył podstawową stawkę tego podatku z 17 proc. do 12 proc. Oznacza to, że osoby wykonujące nieoskładkowane umowy o dzieło od 1 lipca 2022 r. dostają wyższe wynagrodzenie „na rękę”. Szczegóły pokazuje poniższy kalkulator.

Umowa o dzieło – kalkulator z uwzględnieniem zmian z 1 lipca 2022 r.

Zwrot podatku po rozliczeniu roku

Kalkulator pozwala obliczyć jednorazowe wynagrodzenie netto, jakie otrzyma wykonujący dzieło po opłaceniu zaliczki na podatek. W przypadku osób (np. artystów), dla których jest to jedyna forma zarobkowania, wyższa wypłata nie musi oznaczać końca korzyści z ostatnich reform podatkowych. Przy umowach cywilnoprawnych obowiązuje kwota wolna od podatku, którą można wykorzystać dopiero na koniec roku, po rozliczeniu PIT. Kwota ta w 2022 r. znacznie wzrosła (do 30 000 zł). Oznacza to, że osoby wykonujące dzieła mogą spodziewać się wyższego niż w poprzednich latach zwrotu podatku na koniec roku. Pamiętajmy jednak, że kwota wolna odnosi się do wszystkich dochodów, a nie do każdej umowy osobno. Jeśli ktoś wykorzysta ją np. przy rozliczaniu umów o pracę, nie otrzyma zwrotu podatku z tytułu dzieła.

Umowa o dzieło z własnym pracodawcą

Jeśli ktoś zawarł umowę o dzieł z własnym pracodawcą, odczuje niższe korzyści – poza podatkiem, od takiej umowy należy odprowadzić składki na ubezpieczanie społeczne i zdrowotne. W 2022 r. składki zdrowotnej nie odlicza się już od podatku.

Umowa o dzieło a zlecenie

Kalkulator uwzględnia jedynie jednorazowe wypłaty z tytułu umów o dzieło, a nie wynagrodzenie w ujęci u miesięcznym. Umowa o dzieło ma bowiem prowadzić do konkretnego, zindywidualizowanego rezultatu i nie polega na wykonywaniu powtarzalnych czynności.

Może się zdarzyć, że podczas kontroli organ (np. ZUS) uzna, że dana umowa nie spełnia cech umowy o dzieło, a umowy zlecenia, nakazując jednocześnie zapłatę zaległych składek.