Chodziło o podatnika, który domagał się wyłączenia ze składu sędziowskiego dwojga sędziów orzekających na stałe w II Wydziale Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Podatnik tłumaczył, że jego sprawa (z zakresu PIT) jest wyjątkowo skomplikowana i powinna być rozpoznana przez sędziów zajmujących się problematyką podatkową. Domagał się, by byli to sędziowie orzekający w wydziale podatkowym.
Powołał się na art. 45 Konstytucji RP, który w ustępie 1 mówi: „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”.