Spytał o to przedsiębiorca, który w ramach swojej działalności kupuje i sprzedaje nieruchomości (sklasyfikowane pod PKWiU – 68.10.1 – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek). Obecnie rozlicza się liniowo, ale rozważa przejście w 2023 r. na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Wyjaśnił, że w 2019 r. nabył nieruchomość do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a teraz – w związku ze wzrostem cen – chce ją sprzedać. Jeszcze w tym roku chce podpisać umowę przedwstępną i niewykluczone, że otrzyma zaliczkę lub zadatek. Natomiast w 2023 r. ma zostać zawarta umowa przyrzeczona i wówczas otrzyma cenę, która przekroczy 2 mln euro.