Zmianę w tym zakresie przewiduje projekt nowelizacji ordynacji podatkowej. Wciąż nie został on opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji, jego treść jest jeszcze uzgadniana w ramach Krajowej Administracji Skarbowej.
Przypomnijmy, że na razie nie można jeszcze tworzyć grup VAT. Będzie to możliwe od 1 stycznia 2023 r., co wynika z nowelizacji niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez KAS (Dz.U. z 2022 r. poz. 1301).