Pytanie zadał mężczyzna, który sprzedał odziedziczone mieszkanie, uzyskując dochód do opodatkowania w wysokości 170 tys. zł. Złożył zeznanie roczne PIT-39 za 2021 r., deklarując w nim chęć skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Planował pieniądze ze sprzedaży mieszkania wydać do 2024 r. na zakup działki, na której posadowiłby trzy połączone ze sobą kontenery mieszkalne. Zostałyby one połączone w całość, osadzone na trwałej konstrukcji betonowej, ocieplone styropianem i elewacją, razem utworzyłyby budynek mieszkalny wyposażony w centralne ogrzewanie, wodę i prąd. Miałby on powierzchnię 45 mkw., a więc od początku 2022 r., zgodnie z art. 29 ust. 1a prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), jego budowa nie wymagałaby uzyskania pozwolenia.
We wniosku o interpretację mężczyzna twierdził, że skoro poniesie wydatki na własne cele mieszkaniowe, to zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT i art. 21 ust. 25 ustawy o PIT nie musiałby płacić podatku od tej części dochodu.