Obecnie nie ma już co do tego wątpliwości, bo od początku 2021 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać nie tylko wynajmujący swoje nieruchomości prywatnie, lecz także prowadzący działalność gospodarczą. W sądach zapadają jednak kolejne wyroki w sprawie okresów sprzed 2021 r. WSA wydawały wówczas odmienne orzeczenia.
Wynikało z nich, że jeśli podatnik nie wprowadził lokali lub budynków do działalności gospodarczej, ale podejmował działania podobne jak w biznesie, to nie mógł opodatkować przychodów z najmu ryczałtem i musiał odprowadzić PIT na zasadach ogólnych. Organy podatkowe nadal prezentują takie stanowisko i to mimo uchwały NSA z 24 maja 2021 r. (sygn. akt II FPS 1/21). Poszerzony skład sądu kasacyjnego wyjaśnił wtedy, że przychody z najmu mogą być opodatkowane ryczałtem (są zaliczane bez ograniczeń do przychodów z najmu prywatnego), chyba że osoba wprowadziła wynajmowane nieruchomości do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej. Z uchwały wynika więc, że to podatnik decyduje, czy wprowadza nieruchomości do działalności i opodatkowuje przychody z ich najmu na zasadach ogólnych (co ma swoje zalety), czy też pozostawia je w majątku osobistym – i wtedy może opodatkowywać przychody ryczałtem.