Podatnik, który nie wprowadził nieruchomości do działalności, mógł opodatkować przychody z ich najmu ryczałtem – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Obecnie nie ma już co do tego wątpliwości, bo od początku 2021 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać nie tylko wynajmujący swoje nieruchomości prywatnie, lecz także prowadzący działalność gospodarczą. W sądach zapadają jednak kolejne wyroki w sprawie okresów sprzed 2021 r. WSA wydawały wówczas odmienne orzeczenia.
Wynikało z nich, że jeśli podatnik nie wprowadził lokali lub budynków do działalności gospodarczej, ale podejmował działania podobne jak w biznesie, to nie mógł opodatkować przychodów z najmu ryczałtem i musiał odprowadzić PIT na zasadach ogólnych. Organy podatkowe nadal prezentują takie stanowisko i to mimo uchwały NSA z 24 maja 2021 r. (sygn. akt II FPS 1/21). Poszerzony skład sądu kasacyjnego wyjaśnił wtedy, że przychody z najmu mogą być opodatkowane ryczałtem (są zaliczane bez ograniczeń do przychodów z najmu prywatnego), chyba że osoba wprowadziła wynajmowane nieruchomości do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej. Z uchwały wynika więc, że to podatnik decyduje, czy wprowadza nieruchomości do działalności i opodatkowuje przychody z ich najmu na zasadach ogólnych (co ma swoje zalety), czy też pozostawia je w majątku osobistym – i wtedy może opodatkowywać przychody ryczałtem.
Zgodnie z tą uchwałą 4 sierpnia 2022 r. orzekł, kolejny już raz, NSA. Spór dotyczył rozliczenia najmu za 2015 r. Chodziło o podatniczkę, która wynajmowała wiele nieruchomości – m.in. 16 użytkowych i mieszkalne. W sumie z ich wynajmu uzyskała 1,5 mln zł i opodatkowała je ryczałtem według stawki 8,5 proc. Kobieta poza najmem prowadziła też działalność w innym zakresie, w formie spółki jawnej.
Naczelnik urzędu celno-skarbowego skontrolował jej rozliczenia i wydał decyzję nakazującą dopłacić prawie 250 tys. zł podatku. Zdaniem organu kobieta nie mogła opodatkowywać najmu ryczałtem jako najem prywatny, bo spełniła wszystkie przesłanki, aby uznać, że był on działalnością gospodarczą, profesjonalną, zarobkową, zorganizowaną i ciągłą. W związku z tym powinna opodatkować przychody według skali PIT (wówczas stawkami 17 proc. i 32 proc.).
Kobieta nie zgodziła się z organami. Uważała, że uzyskiwała przychody z najmu prywatnego, skoro nie wprowadziła nieruchomości do działalności gospodarczej.
Spór ostatecznie trafił do NSA, który przyznał rację podatniczce. Sąd orzekł zgodnie z uchwałą z 24 maja 2021 r. Sędzia Maciej Jaśniewicz potwierdził, że niezależnie od charakteru nieruchomości i bez względu na wielkość przychodów najem prywatny może być opodatkowany ryczałtem, jeżeli podatnik nie wprowadził nieruchomości do środków trwałych działalności gospodarczej.
– To sam podatnik decyduje, czy wprowadza majątek do przedsiębiorstwa, czy nie – stwierdził sędzia Jaśniewicz. Nie ma przy tym znaczenia, czy korzysta on z obsługi biura rachunkowego albo usług pośredników wynajmu nieruchomości, nie liczy się nawet posiadanie statusu podatnika VAT. Skarżąca mogła więc opodatkować wynajmowane nieruchomości ryczałtem według stawki 8,5 proc.
Sędzia Maciej Jaśniewicz przypomniał też, że od 2018 r. obowiązują dwie stawki ryczałtu – 8,5 proc. oraz 12,5 proc. od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł. Po zmianach obowiązujących od 2021 r. również przychody z najmu w ramach działalności mogą być opodatkowane ryczałtem.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 4 sierpnia 2022 r., sygn. akt II FSK 29/20 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia