Nie ma podatku od darowizny, nawet gdy ojczym nie przysposobił dziecka swojej żony – potwierdził dyrektor katowickiej izby. Ma tu zastosowanie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 86), który zwalnia z podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

Gdy darowizna przekroczy 9637 zł, trzeba w ciągu 6 miesięcy poinformować fiskusa o otrzymanych środkach. Podatniczka miała wątpliwości, czy to, że ojczym jej nie przysposobił, nie wyklucza zastosowania art. 4a ust. 1. Wskazywała, że nie ma prawnej definicji pasierba. W języku powszechnym przyjęło się uważać, że pasierb to syn męża lub żony z poprzedniego małżeństwa.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził, że brak przysposobienia nie wpływa na prawo do zwolnienia z art. 4a ust. 1 ustawy. Pasierbami są dzieci małżonka niebędące zarazem dziećmi drugiego ze współmałżonków. Pomiędzy tymi osobami (ojczym/macocha, pasierb) powstaje, z chwilą zawarcia małżeństwa z rodzicem pasierba, stosunek powinowactwa, o którym mowa w art. 618 par. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. z 1964 r. nr 9, poz. 59 ze zm.).
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 stycznia 2015 r., nr IBPBII/1/436-335/14/MZ