To kolejne już podejście do problemu bezpodstawnego wzbogacenia. Chodzi przykładowo o sytuacje, gdy podatnik sprzedał konsumentowi towar za 100 zł + 23 proc. VAT, a po jakimś czasie okazało się, że podatek powinien być niższy, np. 8 proc. Konsument zapłacił 123 zł za towar, sprzedawca odprowadził 23 zł do urzędu skarbowego, ale powinien tylko 8 zł. Pytanie, czy sprzedawca (to on jest podatnikiem) może odzyskać nadpłacone 15 zł? Dziś to nie jest oczywiste, ale sądy coraz częściej stają po stronie podatników.
Ministerstwo Finansów postanowiło zareagować. Projekt nowelizacji ordynacji podatkowej (który opisaliśmy jako pierwsi w artykule „Będą zmiany w przedawnieniu, blokowaniu kont, zapłacie i zwrocie podatku” w DGP nr 132/2022) przewiduje, że podatnik nie będzie mógł odzyskać nadpłaty, jeśli nie poniósł uszczerbku majątkowego z tytułu uiszczenia podatku. Projekt nie został jeszcze opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji, bo jego treść jest wciąż uzgadniana w ramach Krajowej Administracji Skarbowej.