Fiskus stoi na takim stanowisku, chociaż w sprawie zapadło już wiele korzystnych dla podatników wyroków sądów administracyjnych. Pisaliśmy o tym m.in. w artykule „O pełnym odliczeniu VAT nie decyduje wpis w dowodzie rejestracyjnym” (DGP nr 142/2022). Wówczas wskazywaliśmy na nieprawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 7 lipca 2022 r., sygn. akt I SA/Ke 203/22. W sprawie zapadło też sporo innych nieprawomocnych wyroków, np. w WSA w Bydgoszczy z 22 marca 2022 r. (I SA/Bd 108/22) i w WSA w Krakowie z 11 marca 2022 r. (I SA/Kr 1213/20). Wcześniej pojawiały się też już orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, np. z 7 czerwca 2018 r. (I FSK 965/16) i z 10 października 2019 r. (I FSK 1492/17).

Przystosowane konstrukcyjnie