Sprawa dotyczyła producenta wapna, wyrobów wapienniczych, kamienia i kruszyw. Na potrzeby tej działalności spółka kupuje od podmiotów z Unii Europejskiej węgiel brunatny (lignit, oznaczony kodem CN 2702 10 00). Spółka jest więc podmiotem zużywającym węgiel na cele opałowe wykorzystywane w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz redukcji chemicznej. Wewnątrzwspólnotowe nabycie węgla jest zwolnione z akcyzy na podstawie art. 31a ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym. Spółka wyjaśniła, że spełnia wymogi tego zwolnienia.
W związku ze zmianami w akcyzie (Dz.U. z 2021 r. poz. 72), które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r., spółka zarejestrowała się w centralnym rejestrze podmiotów akcyzowych jako podmiot zużywający wyroby zwolnione z akcyzy.