Sprawa dotyczyła podatniczki, która wprost przejęła spadek po zmarłym mężu. Odziedziczyła ogół praw i obowiązków komandytariusza w spółce komandytowej. Spadkodawca opodatkowywał dochody z uczestnictwa w tej spółce liniowym PIT według stawki 19 proc. Kobieta, która wstąpiła w obowiązki w spółce, kontynuowała działalność gospodarczą.
Spór sprowadzał się do tego, czy może ona opodatkować swoje przychody jako wspólnika spółki komandytowej liniowym PIT.