Paragon z NIP klienta na kwotę do 450 zł (faktura uproszczona) może być przesłany elektronicznie w formacie PDF za zgodą nabywcy i w sposób z nim uzgodniony – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka, która umożliwia klientom nabywanie towarów z opóźnionym terminem płatności. W tym celu otrzymują oni kartę partnerską z limitem (nie jest to karta płatnicza). Po zakupie przy użyciu tej karty klient otrzymuje potwierdzenie dokonania transakcji (dokument niefiskalny niebędący paragonem). Dane o tej transakcji są natomiast przesyłane do systemu, który automatycznie wystawia i przesyła faktury elektronicznie.
Spółka zapewniła, że system ten gwarantuje pełną integralność faktur (żadna pozycja na fakturze nie może być zmodyfikowana po jej wystawieniu), pełną ich czytelność oraz możliwość udostępnienia organowi podatkowemu na jego żądanie.
Chciała, aby za pośrednictwem tego systemu były przesyłane także – na adres poczty elektronicznej klienta – faktury uproszczone, czyli paragony z NIP nabywcy wystawione na kwotę do 450 zł (lub 100 euro). Tym samym spółka chciała się upewnić, że może wystawiać je bez fizycznego wydania ich klientowi i przesyłać je drogą elektroniczną na wskazany przez kupującego adres e-mailowy.
Dyrektor KIS to potwierdził. Przypomniał, że uproszczona faktura jest traktowana jak zwykła. Co więcej, przez fakturę rozumie się nie tylko dokument w formie papierowej, lecz także w formie elektronicznej, który może być wystawiony i otrzymany w dowolnym formacie elektronicznym, również w formacie PDF (musi tylko zawierać wymagane elementy).
Organ wyjaśnił, że art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT nakazują wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży: w postaci papierowej lub za zgodą nabywcy w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.
Przepisy o VAT nie precyzują zarazem pojęcia „wydania”. W tym celu należy się odwołać do definicji słownikowej. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego „wydać” oznacza tyle, co dać, przydzielić komuś.
Zatem przesłanie faktury uproszczonej w formacie PDF na wskazany przez nabywcę adres e-mailowy, zgodnie z jego żądaniem, oznacza, że dokument został nabywcy udostępniony (przydzielony), a co za tym idzie – został spełniony warunek, o którym mowa w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT – stwierdził organ. ©℗
Interpretacja dyrektora KIS z 6 lipca 2022 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.162.2022.1.JG