Istotną zmianą są też nowe zasady i terminy przekazywania deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych. Od 1 stycznia 2015 r. płatnik, mający obowiązek sporządzenia informacji lub rocznego obliczenia PIT dla więcej niż 5 podatników, oraz gdy informacje składa w jego imieniu biuro rachunkowe, jest zobowiązany do wysyłania tych deklaracji bądź informacji do urzędu skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej (co wiąże się z obowiązkiem uzyskania bezpiecznego podpisu elektronicznego).

Kolejną charakterystyczną zmianą jest wprowadzenie uregulowań dotyczących opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych przez podatników. W rezultacie podatnik będzie zobowiązany do wykazania w zeznaniu podatkowym dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej i opodatkowania ich 19-proc. stawką podatku dochodowego. Jak można racjonalnie zakładać, praktyczny wymiar tej zmiany może być stosunkowo ograniczony (ze względu na ograniczoną liczbę przypadków, w których podatnik PIT kontroluje zagraniczną spółkę).

Wprowadzono także zmiany istotne zarówno dla podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą lub dokonujących poszczególnych rodzajów transakcji (np. ryczałtowe opodatkowanie usługi cashback, zasady ustalania przychodu powstałego w związku z uregulowaniem przez dłużnika zobowiązania w formie niepieniężnej, okres obowiązywania certyfikatu rezydencji czy nowe zasady ustalania przychodów w związku z wykorzystaniem służbowego auta do celów prywatnych), jak i dla „zwykłych” podatników PIT (np. nowe zasady rozliczania ulgi prorodzinnej).

Konsekwencją wejścia w życie nowych przepisów może być przypuszczalnie zwiększona liczba obowiązków po stronie podatników czy płatników PIT. Czas pokaże, czy nowelizacja zadziała również na korzyść podmiotów ją stosujących.

Tabele z opisem dostępne po zalogowaniu >>