Natomiast od 7 lipca br. na poczet zaległości podatkowych nie będą zaliczane VAT i akcyza od importu towarów.
Tego dnia wchodzi w życie większość zmian wynikających z nowelizacji niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz.U. z 2022 r. poz. 1301).