Do 31 lipca br. trzeba zapłacić akcyzę od aut ciężarowych i dostawczych przerobionych na kampery w okresie od 1 lipca 2021 r. do 1 lipca 2022 r.

Natomiast od 7 lipca br. na poczet zaległości podatkowych nie będą zaliczane VAT i akcyza od importu towarów.
Tego dnia wchodzi w życie większość zmian wynikających z nowelizacji niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz.U. z 2022 r. poz. 1301).
Zasadniczo mają one umożliwić dwustronną komunikację podatnika z fiskusem za pomocą serwisu e-Urząd Skarbowy. Dotychczas mogli w ten sposób kontaktować się z KAS podatnicy, teraz skarbówka będzie mogła w ten sam sposób odpowiadać, jeżeli podatnik się na to zgodzi. W tym celu będzie musiał podać adres e-mailowy lub numer telefonu, na który będą przychodziły powiadomienia o otrzymanej korespondencji.
W ten sposób będzie można załatwiać elektronicznie najważniejsze sprawy, głównie z zakresu VAT, PIT i CIT. Zaświadczenia (np. o niezaleganiu w podatkach) będą wydawane natychmiastowo, jeśli podatnik złoży wniosek online. W takich sytuacjach nie będzie pobierana opłata skarbowa.

Wymiana danych

Wydłużona zostanie lista organów, którym szef KAS może przekazywać informacje zgromadzone w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych (inne niż z Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej – STIR). Obecnie mogą być one przekazywane ministrom spraw wewnętrznych i zagranicznych, Straży Granicznej, policji, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (w celu realizacji ich ustawowych zadań).
Po zmianach informacje te będą mogły trafić również do prokuratury i przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. W tym celu znowelizowany został art. 297e ordynacji podatkowej.

Delegacja dla ministra

Minister finansów zyska podstawę prawną do przedłużania rozporządzeniem terminów podatkowych nie tylko podatnikom, lecz także płatnikom i inkasentom. Nowelizacja powinna wyeliminować kontrowersje, które powstały wokół rozporządzenia z 7 stycznia br. (Dz.U. z 2022 r. poz. 28), w którym minister nakazał księgowym porównywać wysokość zaliczek na PIT według przepisów z 2021 r. i nowych zasad wprowadzonych Polskim Ładem, a następnie pobierać te, które okażą się niższe.

Agenci rozliczeniowi

Natomiast już od 1 lipca br. agenci rozliczeniowi, czyli instytucje finansowe, które zajmują się autoryzacjami i rozliczeniami transakcji np. przy użyciu kart kredytowych, będą musieli przekazywać szefowi KAS miesięczne informacje o wpłatach przy użyciu terminala płatniczego, które trafiły do akceptanta (podmiotu, który umożliwia płatność za pomocą karty). Obowiązek ten ma być do końca 2024 r., a za jego naruszenie będzie grozić kara do 700 tys. zł.
Niezależnie od tego naczelnicy urzędów skarbowych i celno-skarbowych będą mogli żądać informacji o takich wpłatach za określony okres, jeżeli będą podejrzewać naruszenie przepisów podatkowych. Za utrudnianie fiskusowi kontroli rozliczeń akceptanta będzie grozić grzywna do 720 stawek dziennych.

Tylko na konto

Od 22 lipca br. fiskus będzie wyłącznie przelewem zwracał nadpłatę podatku obcokrajowcom niemającym miejsca zamieszkania – na ich polskie lub zagraniczne konto bankowe (jego numer trzeba będzie podać w zeznaniu rocznym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym ZAP-3).

Akcyza od kamperów

Do 31 lipca br. trzeba zapłacić akcyzę od przerobienia samochodów ciężarowych i dostawczych na kampery. Przypomnijmy, że podatek od takich przeróbek obowiązuje już od 1 lipca 2021 r., zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw z 30 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 694). Zarazem jednak przesunięto obowiązek zapłaty tego podatku od przeróbek dokonanych w okresie od 1 lipca 2021 r. do 1 lipca 2022 r. Podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa kampera na 1 lipca 2022 r. ©℗