Na pierwszy kwartał 2015 r. resort finansów zapowiedział przedstawienie nowych pomysłów na walkę z wyłudzaniem VAT. Orężem może być m.in. rejestr wystawianych dokumentów
Wprowadzenie takiej bazy wiązałoby się m.in. z obowiązkowym przejściem przedsiębiorców na system elektronicznego fakturowania. Każdy z dokumentów po wystawieniu trafiłby do rejestru fiskusa, który mógłby na bieżąco kontrolować, czy transakcja została rozliczona prawidłowo. Urzędnicy szybko uzyskaliby więc wiedzę o nieuczciwym przedsiębiorcy, który nie odprowadził VAT do urzędu skarbowego.
Zyski i straty