Podatnicy od dawna skarżą się RPO, że skarbówka wykorzystuje ten przepis tylko po to, aby nie doszło do przedawnienia. Dlatego już w 2014 r. został on skarżony przez RPO do Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 31/14). W styczniu 2017 r. TK rozpoznawał ten wniosek, ale postanowił zamknąć rozprawę i otworzyć ją na nowo bez wyznaczania nowego terminu. Sprawa pozostaje więc nierozstrzygnięta od ośmiu lat, a resort finansów uzależnia ewentualne działania legislacyjne od stanowiska TK.
Rzecznik przyznał, że sytuacja podatników jest nieco lepsza po uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 maja 2021 r. (sygn. akt I FPS 1/21). NSA potwierdził w niej, że sądy administracyjne mogą badać, czy organy podatkowe wszczęły postępowania karne skarbowe instrumentalnie, a więc nie ze względu na prawdopodobieństwo wykroczenia lub przestępstwa skarbowego, lecz jedynie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia.