Sąd wyjaśnił, że przy umowie powiernictwa powiernik staje się właścicielem (np. nieruchomości) i musi ją przenieść na rzecz powierzającego.
Sprawa dotyczyła kobiety, która kupiła działkę i dom za 585 tys. zł. Końcówkę, czyli 85 tys. zł, wyłożyła z własnych środków, a 500 tys. zł zapłaciła z pieniędzy z kredytu zaciągniętego przez córkę, który zobowiązała się spłacić. Nie mogła sama go zaciągnąć, bo miała zbyt niską zdolność kredytową.