Pracodawca nie może automatycznie odliczyć VAT od okularów korekcyjnych refundowanych pracownikom, nawet jeżeli faktura wystawiona jest na firmę.
Tak wynika z odpowiedzi wiceministra finansów Janusza Cichonia na interpelację poselską. Wiceminister wyjaśnił, że odliczenie jest możliwe tylko wtedy, gdy pracodawca ma prawo do rozporządzania okularami jak właściciel, np. w ramach regulacji zakładowych udostępnia okulary pracownikowi na określonych warunkach (np. wyłącznie do użytku służbowego z obowiązkiem zwrotu po ustaniu stosunku pracy). – Gdy prawo do rozporządzania jak właściciel przysługuje pracownikowi, wówczas pracodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego – stwierdził wiceminister Cichoń.
– To oznacza, że cały czas trzeba brać pod uwagę, co się dzieje z okularami, a więc czy pracownik używa ich wyłącznie do celów służbowych, czy również prywatnie – tłumaczy Dorota Borkowska-Chojnacka, doradca w Grant Thornton
Zdaniem ekspertki, jeśli zatrudniony będzie dysponował okularami całą dobę, trudno uznać, że pracodawca miał prawo do odliczenia podatku wykazanego na fakturze. Z drugiej strony, odliczenie podatku wiąże się ze skutkami nieodpłatnego wydania czy świadczenia na rzecz pracownika.
– Ma to związek ze zmianą przepisów w zakresie nieodpłatnych wydań i świadczeń oraz ze zmianą podejścia Ministerstwa Finansów do oceny działalności gospodarczej podatnika i wykorzystywania kupionych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych – zauważa Dorota Borkowska-Chojnacka.
Ekspertka wyjaśnia, że jeśli pracownik kupi okulary na własny rachunek, to po stronie pracodawcy nie występuje żadne zobowiązanie w zakresie VAT. Jeżeli natomiast pracodawca nabywa prawo do rozporządzania okularami jak właściciel, to sprawa nie kończy się jedynie na odliczeniu podatku naliczonego. Przede wszystkim okulary muszą być wykorzystywane jedynie w zakładzie pracy, w trakcie wykonywania czynności służbowych. Tylko w takiej sytuacji ich wydanie pracownikowi na czas pracy nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego. Natomiast używanie okularów przez pracownika poza pracą może już wskazywać, że pracownik używa ich nieodpłatnie. – A zatem – jak wyjaśnia Dorota Borkowska-Chojnacka – pojawia się konieczność opodatkowania tej czynności. – Każde użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia, stanowi odpłatne świadczenie – przypomina ekspertka.
Odpowiedź wiceministra finansów Janusza Cichonia z 19 listopada 2014 r. na interpelację poselską nr 29234