Od zwróconych pracownikowi pieniędzy za zakup okularów korekcyjnych czy soczewek kontaktowych pracodawca nie potrąci składek ZUS-owskich oraz nie zapłaci zaliczki na PIT. Zwolnienie dotyczy jednak wyłącznie szkieł zaleconych przez lekarza medycyny pracy po przeprowadzonych badaniach.
Reklama

Zgodnie z przepisami, jeśli pracownik (zarówno zatrudniony na etacie, jak i praktykant) przynajmniej połowę swojego czasu pracy spędza przed monitorem, a z zaleceń lekarza wynika, że musi nosić okulary korekcyjne, pracodawca ma obowiązek sfinansować pracownikowi zakup takich okularów. Sytuacja jest identyczna w przypadku zalecenia noszenia soczewek kontaktowych przez pracownika. Pracodawca najczęściej określa w wewnętrznych przepisach firmowych limit kwotowy, do którego refinansuje pracownikowi zakup okularów, bądź soczewek. Kwota graniczna powinna przy tym uwzględniać koszty szkieł korekcyjnych, oprawek i robocizny.

Zwolnienie z podatku do wysokości limitu

Zwrócone pracownikowi pieniądze za zakup zaleconych okularów korekcyjnych nie podlegają ani oskładkowaniu, ani opodatkowaniu PIT-em. Zgodnie z tzw. rozporządzeniem składkowym Ministra Finansów w podstawie wymiaru składek ZUS nie uwzględnia się wartości świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, a także ekwiwalentów tych świadczeń. Z kolei zgodnie z ustawą o PIT wyżej wymienione świadczenia oraz ekwiwalenty są wolne od podatku dochodowego. Jeśli w firmie obowiązuje limit kwotowy, cena okularów ponad limit nie korzysta ze zwolnienia.

Kiedy refundacja będzie przychodem pracownika

Jeśli pracownik nie zgłosi pracodawcy, że pogorszył mu się wzrok i bez skierowania od pracodawcy na profilaktyczne badania okresowe samodzielnie uda się do okulisty, który stwierdzi konieczność noszenia przez pracownika okularów korekcyjnych, pracodawca naliczy od kwoty okularów PIT i składki ZUS-owskie – koszt zrefundowanych okularów będzie tu przychodem po stronie pracownika. Zwolnienie refundacji kosztów okularów dotyczy tylko okularów zakupionych na podstawie zaświadczenia lekarskiego lekarza medycyny pracy, który przeprowadza badania bazując na skierowaniu pracodawcy.

Pracodawca nie będzie mógł żądać od pracownika zwrotu dofinansowania okularów czy soczewek, jeżeli zauważy, że pracownik ich nie używa. Ponieważ jednak noszenie w pracy zaleconych przez lekarza medycyny pracy okularów korekcyjnych to wynikający z przepisów BHP obowiązek pracownika, pracodawca będzie mógł ukarać nie noszącego okularów pracownika karą porządkową.
Katarzyna Miazek, Tax Care; Karolina Zawłocka, księgowa Tax Care