W I kw. 2022 r. tendencja niewiele się zmieniła. W tym czasie tzw. superurząd przeprowadził w największych firmach trzy kontrole rozliczeń w CIT i ani jednej w zakresie VAT.
Więcej kontroli Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy zrealizował w pozostałych przedsiębiorstwach podlegających jego właściwości (są to m.in. krajowe zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, spółki giełdowe). W całym 2021 r. przeprowadził w nich w sumie 17 kontroli w zakresie rozliczeń VAT i trzy dotyczące CIT, natomiast w pierwszym I kw. br. – dwie kontrole dotyczące VAT i ani jednej w zakresie CIT.