Pomoc finansowa do kosztów wynajmu lokalu służbowego podlega PIT już w dacie płatności, jeśli wynosi powyżej 500 zł – wyjaśnił dyrektor katowickiej izby.
Do jej wypłaty funkcjonariuszom więziennym zobowiązuje areszty śledcze ustawa o służbie więziennej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1415). Muszą oni zwrócić pieniądze, jeśli odejdą ze służby przed upływem przynajmniej 15 lat. Do tego okresu nie wlicza się dwóch lat służby przygotowawczej, czyli razem wynosi on 156 miesięcy.
Jeden z aresztów zamierzał rozliczać pomoc w ciągu 156 miesięcy. Miesięczna wartość takiego przychodu wyniosłaby zatem jedną sto pięćdziesiątą szóstą część całej kwoty pomocy. Zwolnione z PIT byłoby tylko świadczenie do wysokości 500 zł rocznie, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy. We wniosku o interpretację areszt podkreślił, że resztę opodatkowanego przychodu chce rozliczać w kolejnych latach, aż do ukończenia przez funkcjonariusza 15 lat służby.
Dyrektor izby skarbowej był innego zdania. Przypomniał, że zgodnie z art. 11 ustawy o PIT przychodem są także pieniądze postawione do dyspozycji podatnika. Chodzi więc o sytuację, w której podatnik ma tylko możliwość skorzystania z wypłaconej mu kwoty, bez uzyskiwania żadnej dodatkowej zgody pracodawcy. To oznacza, że przychód funkcjonariusza powinien zostać rozliczony już w momencie wypłacenia mu pieniędzy – podsumował dyrektor.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 grudnia 2014 r., nr IBPBII/1/415-754/14/MK.