Podatnik kupił panele fotowoltaiczne (bez montażu). Za zakup otrzymał fakturę na kwotę 39 999 zł z adnotacją ,,mechanizm podzielonej płatności”. Czy to oznacza, że musi opłacić tę fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności?
Na podstawie art. 108a ust. 1a ustawy o VAT nabywcy towarów i usług mają obowiązek dokonywania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Jest tak, jeżeli łącznie spełnionych jest pięć warunków, w tym jeżeli otrzymana faktura dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT albo nabycia towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT dotyczy kwota płacona przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi.