Wskazuje na to interpretacja z 24 maja 2022 r. (sygn. 0115-KDIT1.4011.172. 2022.1.JG), ale identycznie dyrektor KIS stwierdził 6 października 2021 r. (sygn. 0115-KDIT1.4011.529.2021.1.MN).
W ramach biznesu