Chodziło o spółkę realizującą projekty, których celem było wykreowanie takich dzieł jak filmy, zdjęcia, gry, programy komputerowe i inne utwory, które mogą być przedmiotem prawa autorskiego.
Spółka zlecała ich wykonanie, po czym dochodziło do przeniesienia na nią praw autorskich (udzielenie jej licencji). Spółka wykorzystywała powstałe dzieła dłużej niż rok na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.