Po poniedziałkowej publikacji DGP („Samotny rodzic rozliczy się z «połową dziecka»”; DGP nr 93/2022) w mediach rozpoczęła się awantura, że nowe przepisy dyskryminują osoby samodzielnie wychowujące potomstwo. Przypomnijmy, że będą one w gorszej sytuacji niż bezdzietne małżeństwo. Ci ostatni przy rocznym dochodzie 60 tys. zł nie zapłacą w ogóle podatku, a podatek samotnego rodzica wyniesie 1,8 tys. zł, bo zgodnie z uchwalonymi przepisami rozliczy się on bowiem tylko z „połową dziecka”. Co do zasady osoba samodzielnie wychowująca dziecko nie będzie już mogła, tak jak dotychczas, obliczać podatku w podwójnej wysokości od połowy dochodu. Po zmianach zapłaci daninę w wysokości 1,5 raza podatku obliczanego od dochodów podzielonych przez 1,5.
Tylko rodzice wychowujący niepełnosprawne dziecko będą się rozliczać jak wcześniej (czyli tak, jak jest w przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem).
Reklama
Na takie zmiany nie chcą się zgodzić senatorowie. – Złożymy poprawkę, aby wszyscy samotni rodzice mogli płacić podatek jak dotychczas – w podwójnej wysokości od połowy dochodu – poinformował w rozmowie z DGP Kazimierz Kleina, przewodniczący senackiej komisji budżetu i finansów publicznych (Koalicja Obywatelska).
Podkreślił przy tym, że cała nowelizacja Polskiego Ładu jest na tyle obszerna, że wymaga wnikliwej analizy. Dlatego najprawdopodobniej zostanie rozpatrzona dopiero na kolejnym posiedzeniu Senatu, które odbędzie się na początku czerwca br. (najbliższe będzie 18 i 19 maja br.).
O ostatecznym kształcie zmian zdecydują jednak posłowie. To oni będą musieli zgodzić się na poprawki Senatu, aby mogły one wejść w życie. ©℗
Etap legislacyjny
Ustawa o zmianie ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 714) – czeka na rozpatrzenie przez Senat