Chodziło o polską spółkę posiadającą bezpośrednio ponad 50 proc. udziałów w kapitale spółki holenderskiej. W tym wypadku spełnione były warunki pozwalające uznać holenderską spółkę za zagraniczną jednostkę kontrolowaną spółki polskiej, na podstawie art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT. Polska spółka musiała więc płacić podatek od dochodów tej zagranicznej jednostki kontrolowanej (CFC). Podstawą opodatkowania jest tu kwota odpowiadająca dochodowi CFC proporcjonalnie do okresu, w którym jednostka zagraniczna była kontrolowana przez podatnika w jej roku podatkowym.
Powstał spór, czy dochód do opodatkowania z tytułu posiadania CFC będzie pomniejszony o dywidendy lub zaliczki na dywidendy, jakie polska firma otrzyma od holenderskiej CFC. Problem wynikł z tego, że zasadniczo dywidendy te są zwolnione z podatku w Polsce na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o CIT (tzw. zwolnienie dywidendowe).