Te i inne zmiany zakłada przyjęta w ubiegłym tygodniu przez Sejm ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Teraz rozpatrzy ją Senat. Co do zasady zmiany mają wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
e-Urząd Skarbowy