Kluczowy jest tu art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm.). Mówi on, że przy wykonywaniu wolnego zawodu nie można zatrudniać osób, które „wykonują czynności związane z istotą danego zawodu”.
Radca prawny, którego dotyczyła interpretacja, planował zatrudnić taką osobę – innego radcę prawnego. Uważał, że w związku z tym będzie mu przysługiwać prawo do 15-proc. stawki ryczałtu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. l ustawy. Przepis ten mówi o podatnikach świadczących usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego, inne niż wykonywane w ramach wolnych zawodów.