Jak ocenialiśmy efektywność

Przy ocenie efektywności (pracowitości) urzędy skarbowe mogły otrzymać maksymalnie 140 pkt.