Prezentujemy wyniki XVIII Rankingu Urzędów Skarbowych, z uwzględnieniem punktów za efektywność i skuteczność.

Jak ocenialiśmy efektywność

Przy ocenie efektywności (pracowitości) urzędy skarbowe mogły otrzymać maksymalnie 140 pkt.
Można było uzyskać:
  • 30 pkt za przeciętny czas, jaki minął od wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia decyzji podatkowej (rubryka a),
  • 50 pkt za szybkość wszczętych egzekucji (rubryka b),
  • 50 pkt za procent kontroli pozytywnych (rubryka c).
Urzędy mogły uzyskać punkty (maksymalnie 10), jeżeli na jednego pracownika w danej grupie (małe US, średnie, duże i wyspecjalizowane) przypadało do obsługi najwięcej podatników (rubryka d). Urząd, którego pracownicy mieli najmniej pracy (mają do obsługi najmniej podatników), nie otrzymał punktów, pozostałe zaś otrzymywały punkty proporcjonalnie aż do 10.
Z kolei urząd, który w swojej grupie najszybciej wszczynał postępowanie podatkowe, dostał 30 pkt. Pozostałe otrzymały proporcjonalną liczbę punktów, przy czym za wyniki co najmniej dwukrotnie gorsze od średniej w ogóle nie przyznawaliśmy punktów.
Analogicznie ocenialiśmy szybkość wszczętych egzekucji. Wskaźnik ten rozumiemy jako średni czas, jaki upłynął od momentu, w którym można było podjąć działania windykacyjne, do daty wystawienia upomnienia lub tytułu wykonawczego.
Jeżeli chodzi o kontrole pozytywne, decydował stosunek liczby kontroli, w których stwierdzono naruszenie przepisów podatkowych, do ogólnej liczby kontroli. Organ, który w danej grupie miał wynik najbardziej zbliżony do 100 proc., otrzymał najwięcej punktów – 50. Najgorszy nie dostał żadnego punktu, a pozostałe urzędy proporcjonalną ich liczbę.
Podobną metodologię, jak przy kontrolach pozytywnych, przyjęliśmy przy ocenie efektywności izb administracji skarbowych. Tu decydowało jedno kryterium – średni czas, w jakim rozpatrywane były odwołania od decyzji urzędów skarbowych. Liczyliśmy go od momentu, gdy odwołanie wpłynęło do urzędu skarbowego, do dnia wydania rozstrzygnięcia przez izbę skarbową. Organ, w którym trwało to najkrócej, dostawał maksymalną liczbę 40 pkt, najgorszy 0 pkt.

Jak ocenialiśmy skuteczność

Za skuteczność urzędy skarbowe mogły zdobyć maksymalnie 140 pkt, w tym:
  • 30 pkt za zasadność wszczętych postępowań podatkowych (rubryka a),
  • 40 pkt za prawidłowość rozstrzygnięć naczelnika urzędu skarbowego (rubryka b),
  • 20 pkt za efektywność finansową postępowań (rubryka c),
  • 50 pkt za skuteczność egzekucji (rubryka d).
Za zasadne uznawaliśmy takie postępowania, które kończyły się podjęciem decyzji podatkowej. Maksymalną liczbę 30 pkt otrzymywał tylko urząd skarbowy, który pod tym względem wypadł najlepiej w swojej grupie (małe US, średnie, duże i wyspecjalizowane). Pozostałe otrzymywały proporcjonalną liczbę punktów, przy czym za wyniki co najmniej dwukrotnie gorsze od średniej nie przyznawaliśmy punktów wcale. Identyczna metodologia była stosowana przy ocenie prawidłowości rozstrzygnięć naczelnika urzędu skarbowego (braliśmy pod uwagę to, ile z nich uchylił dyrektor izby skarbowej; im mniej, tym oczywiście lepiej). Lider otrzymał 40 pkt.
Przez efektywność finansową rozumiemy kwoty, które urząd pozyskał (w przeliczeniu na etat) w wyniku prowadzonych postępowań (jako efekt korekt i wpłat). Ten, który zainkasował najmniej (nie braliśmy pod uwagę wartości ujemnych), nie dostał punktów, pozostałe zaś otrzymywały punkty proporcjonalnie, aż do maksimum 20.
Z kolei skuteczność egzekucji to liczba tytułów wykonawczych załatwionych przez urząd do ogólnej liczby tytułów do załatwienia. Organ, który w danej grupie miał wynik najbardziej zbliżony do 100 proc., otrzymał najwięcej punktów – 50. Najgorszy nie dostał żadnego punktu, a pozostałe urzędy proporcjonalną ich liczbę.
Z metodologicznego punktu widzenia podobnie jak efektywność finansową urzędów skarbowych ocenialiśmy skuteczność izb administracji skarbowych. W tym przypadku decydowało jedno kryterium – prawidłowość wydanych przez te organy decyzji (jaki ich odsetek został uchylony przez wojewódzkie sądy administracyjne). Izba z najlepszym wynikiem otrzymała maksymalną liczbę punktów, tj. 50. ©℗
KLASYFIKACJA GENERALNA URZĘDÓW SKARBOWYCH
Efektywność Skuteczność Suma
małe
1 1414 US w Nowym Dworze Mazowieckim 115 101 216
2 2007 US w Kolnie 130 64 194
3 2806 US w Ełku 111 79 190
4 1603 US w Głubczycach 122 67 189
5 0206 US w Jaworze 118 70 188
6 2423 US w Piekarach Śląskich 119 68 187
7 0208 US w Kamiennej Górze 122 64 186
8 0608 US w Kraśniku 114 71 185
9 2610 US w Sandomierzu 108 76 184
9 2613 US w Staszowie 110 74 184
10 1608 US w Oleśnie 103 80 183
średnie
1 1409 US w Legionowie 116 107 223
2 1412 US w Mińsku Mazowieckim 123 85 208
2 2434 US w Zawierciu 121 87 208
3 1426 US w Siedlcach 113 94 207
3 2210 US w Kartuzach 127 80 207
4 0227 US Wrocław-Stare Miasto 101 104 205
5 0616 US w Puławach 117 86 203
6 3014 US w Lesznie 115 87 202
7 0205 US w Głogowie 105 95 200
8 2403 I US w Bielsku-Białej 98 101 199
9 0202 US w Bolesławcu 120 77 197
9 1225 US w Wadowicach 104 93 197
10 2219 US w Tczewie 100 96 196
duże
1 1432 US Warszawa-Bielany 117 109 226
2 2404 II US w Bielsku-Białej 130 91 221
3 1442 US w Wołominie 125 92 217
4 2813 US w Olsztynie 123 91 214
5 1431 US Warszawa-Bemowo 109 104 213
5 2003 I US w Białymstoku 109 104 213
6 1434 US Warszawa-Praga 117 95 212
7 1449 III US Warszawa-Śródmieście 105 102 207
8 0420 US we Włocławku 105 93 198
9 0417 II US w Toruniu 104 92 196
10 1424 I US w Radomiu 113 80 193
10 1440 US Warszawa-Wola 92 101 193
wyspecjalizowane
1 1472 II Mazowiecki US w Warszawie 106 116 222
2 1473 III Mazowiecki US w Radomiu 93 115 208
3 1871 Podkarpacki US w Rzeszowie 101 96 197
4 1071 Łódzki US w Łodzi 105 74 179
5 2472 II Śląski US w Bielsku-Białej 112 59 171
6 1271 Małopolski US w Krakowie 98 71 169
7 0271 Dolnośląski US we Wrocławiu 85 81 166
8 2071 Podlaski US w Białymstoku 78 86 164
9 3072 II Wielkopolski US w Kaliszu 95 64 159
10 0471 Kujawsko-Pomorski US w Bydgoszczy 107 50 157
10 2471 I Śląski US w Sosnowcu 93 64 157
KLASYFIKACJA URZĘDÓW SKARBOWYCH W KATEGORII EFEKTYWNOŚĆ
Urzędy skarbowe a b c d Efektywność
małe
1 2007 US w Kolnie 29 46 50 5 130
2 1205 US w Dąbrowie Tarnowskiej 27 44 50 7 128
2 2006 US w Grajewie 28 44 50 6 128
2 2010 US w Siemiatyczach 29 45 50 4 128
3 2011 US w Sokółce 28 43 50 6 127
3 2204 US w Człuchowie 26 46 50 5 127
3 0422 US w Golubiu-Dobrzyniu 29 44 50 4 127
4 0621 US w Łęcznej 24 44 50 7 125
5 2009 US w Mońkach 30 38 50 6 124
5 0215 US w Nowej Rudzie 28 45 50 1 124
6 0807 US w Świebodzinie 28 37 50 8 123
7 0208 US w Kamiennej Górze 29 38 50 5 122
7 2810 US w Nidzicy 25 42 50 5 122
7 1603 US w Głubczycach 23 46 50 3 122
8 1817 US w Sanoku 25 39 50 7 121
9 1423 US w Pułtusku 23 42 50 5 120
10 0233 US w Górze 21 42 50 6 119
10 2423 US w Piekarach Śląskich 24 42 50 3 119
średnie
1 1007 US w Łowiczu 26 50 50 7 133
2 1428 US w Sochaczewie 27 46 50 9 132
3 2008 US w Łomży 30 45 50 6 131
4 2210 US w Kartuzach 26 43 50 8 127
5 0204 US w Dzierżoniowie 23 45 50 8 126
6 0805 US w Nowej Soli 22 44 50 9 125
6 0221 US w Trzebnicy 24 43 50 8 125
6 2433 US w Zabrzu 20 47 50 8 125
7 1820 US w Tarnobrzegu 24 41 50 8 123
7 1412 US w Mińsku Mazowieckim 26 40 50 7 123
8 2809 US w Kętrzynie 24 39 50 9 122
8 0217 US w Oławie 26 38 50 8 122
8 0231 US w Zgorzelcu 19 46 50 7 122
8 0212 US w Lubinie 20 45 50 7 122
9 2434 US w Zawierciu 16 48 50 7 121
10 0202 US w Bolesławcu 26 41 46 7 120
10 3218 US w Szczecinku 26 38 50 6 120
duże
1 2404 II US w Bielsku-Białej 25 50 50 5 130
2 1442 US w Wołominie 28 39 50 8 125
3 2813 US w Olsztynie 28 42 45 8 123
4 1437 US Warszawa-Targówek 26 39 45 9 119
5 1432 US Warszawa-Bielany 13 45 50 9 117
5 1434 US Warszawa-Praga 25 41 43 8 117
5 2216 US w Słupsku 25 35 50 7 117
5 0207 US w Jeleniej Górze 18 43 50 6 117
5 1425 II US w Radomiu 16 46 50 5 117
6 0210 US w Legnicy 30 33 46 6 115
6 1419 US w Płocku 27 32 50 6 115
6 1010 I US Łódź-Górna 28 33 50 4 115
7 1424 I US w Radomiu 23 45 40 5 113
8 2407 US w Cieszynie 13 42 50 6 111
9 2416 I US w Katowicach 16 38 50 6 110
10 1431 US Warszawa-Bemowo 20 29 50 10 109
10 2003 I US w Białymstoku 28 31 41 9 109
wyspecjalizowane
1 2472 II Śląski US w Bielsku-Białej 22 44 46 0 112
2 0471 Kujawsko-Pomorski US w Bydgoszczy 21 36 50 0 107
2 0871 Lubuski US w Zielonej Górze 25 46 36 0 107
3 1472 II Mazowiecki US w Warszawie 26 32 44 4 106
4 1071 Łódzki US w Łodzi 13 41 45 6 105
5 1871 Podkarpacki US w Rzeszowie 22 29 50 0 101
6 1271 Małopolski US w Krakowie 29 29 38 2 98
7 3072 II Wielkopolski US w Kaliszu 23 33 39 0 95
8 1473 III Mazowiecki US w Radomiu 23 35 34 1 93
8 2471 I Śląski US w Sosnowcu 9 37 47 0 93
9 0671 Lubelski US w Lublinie 11 28 40 10 89
10 0271 Dolnośląski US we Wrocławiu 16 25 44 0 85
KLASYFIKACJA URZĘDÓW SKARBOWYCH W KATEGORII SKUTECZNOŚĆ
a b c d Skuteczność
małe
1 1414 US w Nowym Dworze Mazowieckim 25 38 20 18 101
2 0209 US w Kłodzku 21 38 1 30 90
3 1006 US w Łasku 21 30 3 32 86
4 2802 US w Bartoszycach 24 34 1 24 83
5 1608 US w Oleśnie 0 30 0 50 80
5 1227 US w Zakopanem 28 26 6 20 80
6 2806 US w Ełku 24 35 0 20 79
6 0414 US w Rypinie 23 37 6 13 79
6 1027 US w Wieruszowie 29 38 2 10 79
7 3032 US w Turku 27 38 0 13 78
8 3012 US w Kościanie 18 34 2 23 77
9 1613 US w Krapkowicach 20 11 2 43 76
9 3018 US w Ostrzeszowie 27 32 1 16 76
9 2610 US w Sandomierzu 26 33 2 15 76
10 2613 US w Staszowie 18 20 5 31 74
średnie
1 1409 US w Legionowie 30 40 9 28 107
2 0227 US Wrocław-Stare Miasto 29 32 20 23 104
3 2403 I US w Bielsku-Białej 27 36 5 33 101
4 3210 I US w Koszalinie 9 40 3 46 98
4 1216 US w Myślenicach 25 35 3 35 98
5 1207 I US Kraków 30 40 3 24 97
6 2219 US w Tczewie 23 38 1 34 96
7 0205 US w Głogowie 27 32 4 32 95
8 1426 US w Siedlcach 29 40 1 24 94
9 1225 US w Wadowicach 25 38 3 27 93
10 2207 III US w Gdańsku 10 38 7 37 92
duże
1 1431 US Warszawa-Bemowo 27 40 8 29 104
2 1449 III US Warszawa-Śródmieście 25 36 11 30 102
3 1440 US Warszawa-Wola 24 32 7 38 101
4 1438 US Warszawa-Ursynów 30 40 0 25 95
4 1434 US Warszawa-Praga 22 40 9 24 95
5 0420 US we Włocławku 16 40 0 37 93
6 0417 II US w Toruniu 26 32 1 33 92
6 1442 US w Wołominie 27 40 2 23 92
7 2404 II US w Bielsku-Białej 26 25 6 34 91
7 2813 US w Olsztynie 24 40 0 27 91
8 3217 III US w Szczecinie 23 40 0 24 87
9 2206 II US w Gdańsku 17 21 3 45 86
9 1433 US Warszawa-Mokotów 0 36 20 30 86
10 2004 II US w Białymstoku 27 25 1 31 84
wyspecjalizowane
1 1472 II Mazowiecki US w Warszawie 26 39 20 31 116
2 1473 III Mazowiecki US w Radomiu 28 40 16 31 115
3 1871 Podkarpacki US w Rzeszowie 20 26 0 50 96
4 1471 I Mazowiecki US w Warszawie 25 39 11 18 93
5 3071 I Wielkopolski US w Poznaniu 25 36 0 26 87
6 2071 Podlaski US w Białymstoku 30 30 1 25 86
7 0271 Dolnośląski US we Wrocławiu 20 28 1 32 81
8 1071 Łódzki US w Łodzi 23 24 2 25 74
9 1271 Małopolski US w Krakowie 26 30 0 15 71
10 3072 II Wielkopolski US w Kaliszu 17 31 1 15 64
10 2471 I Śląski US w Sosnowcu 15 33 1 15 64
KLASYFIKACJA GENERALNA IZB ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
IAS Efektywność Skuteczność Suma
IAS w Białymstoku 40 50 90
IAS w Zielonej Górze 34 49 83
IAS w Bydgoszczy 38 39 77
IAS w Szczecinie 37 34 71
IAS we Wrocławiu 35 35 70
IAS w Gdańsku 30 38 68
IAS w Krakowie 25 37 62
IAS w Lublinie 35 26 61
IAS w Łodzi 22 38 60
IAS w Poznaniu 20 40 60
IAS w Kielcach 21 35 56
KLASYFIKACJA IZB ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATEGORII SKUTECZNOŚĆ
IAS Skuteczność
IAS w Białymstoku 50
IAS w Zielonej Górze 49
IAS w Poznaniu 40
IAS w Bydgoszczy 39
IAS w Gdańsku 38
IAS w Łodzi 38
IAS w Rzeszowie 38
IAS w Krakowie 37
IAS we Wrocławiu 35
IAS w Kielcach 35
IAS w Szczecinie 34
IAS w Katowicach 29
IAS w Opolu 28
KLASYFIKACJA IZB ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATEGORII EFEKTYWNOŚĆ
IAS Efektywność
IAS w Białymstoku 40
IAS w Bydgoszczy 38
IAS w Szczecinie 37
IAS we Wrocławiu 35
IAS w Lublinie 35
IAS w Zielonej Górze 34
IAS w Olsztynie 34
IAS w Gdańsku 30
IAS w Warszawie 25
IAS w Krakowie 25
IAS w Łodzi 22
IAS w Kielcach 21
IAS w Poznaniu 20

Opinie

Kontrole bardzo precyzyjne

Michał Goj, partner EY, lider zespołu postępowań podatkowych i sądowych w EY Doradztwo Podatkowe
Miniony rok niewątpliwie nie kojarzy się z czasem beztroski. Podatnikom, w tym przedsiębiorcom, 2021 r. zapadnie w pamięć jako kolejny rok zmagań z pandemią i jej skutkami. Dotyczy to także organów podatkowych oraz ich pracowników, którzy mimo niesprzyjającej sytuacji byli odpowiedzialni za skuteczny pobór podatków oraz poszerzanie świadomości społecznej dotyczącej danin publicznych. Wydaje się, że skarbówka wyciągnęła wnioski z pierwszego roku pandemii. Nie mógł też zbyt długo trwać okres swoistej odwilży dla samych podatników.
Warto odnotować wyraźny wzrost wpływów podatkowych zrealizowanych przez urzędy skarbowe w 2021 r. Dotyczy to zarówno dobrowolnie realizowanych zobowiązań, jak i kwot dodatkowego przypisu podatkowego wynikających z kontroli i postępowań prowadzonych przez organy na terenie całego kraju. W tym kontekście istotny jest sygnał wysyłany przez organy podatkowe wobec podatników w postaci wyhamowania spadku liczby prowadzonych kontroli. Nadal bardzo istotną rolę pełnią czynności sprawdzające, ale po raz pierwszy od kilku lat mamy do czynienia z wyższą niż w poprzednim roku liczbą przeprowadzonych kontroli. Nie są to przy tym kontrole przypadkowe, prowadzone w sposób losowy. Przywykliśmy już do wzrostu efektywności działań analitycznych organów podatkowych, które oznaczają coraz precyzyjniejszy dobór rozliczeń podatkowych podlegających kontroli.
Ostatni rok przyniósł jednak bardzo istotny wzrost skuteczności działań kontrolnych prowadzonych przez urzędy skarbowe. Wskaźnik kontroli, które wykazały nieprawidłowości, osiągnął poziom nawet wyższy niż przed dwoma laty. Dla wielu podatników będzie to sygnał, że kontroli podatkowej nie można lekceważyć.

Pandemia nie wpłynęła na skuteczność

Agnieszka Tałasiewicz, partner zarządzający Kancelarią EY Law, lider zespołu postępowań podatkowych i sądowych w EY Doradztwo Podatkowe

Tegoroczny ranking jest szczególny nie tylko ze względu na ograniczenia i wyzwania okresu pandemii, która towarzyszyła nam przez cały ubiegły rok. Dla części urzędów był to czas zmagań z reorganizacją działania organów, czas nauki współpracy z podatnikami bez fizycznego kontaktu i wreszcie czas zmagań związanych ze zmianą właściwości. Na początku 2021 r. mieliśmy do czynienia z istotną reformą działania wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Nie tylko one przyjęły jednak nowych podatników. Czy urzędy wyszły z tej próby zwycięsko i czy zmiany okazały się sukcesem?

Być może jest za wcześnie, by odpowiadać na to pytanie. W niektórych urzędach nadal wyzwaniem może być zapewnienie liczby etatów niezbędnych do obsługi powierzonych im zadań. Ale w ogólnym ujęciu widać, że zmiany nie odbiły się istotnie na skuteczności ani efektywności aparatu skarbowego jako całości. Widać w szczególności nacisk na szybsze podejmowanie działań w obszarze, który przekłada się bezpośrednio na skuteczność działania urzędów skarbowych. Dotyczy to szczególnie podejmowania działań windykacyjnych oraz wszczynania i prowadzenia postępowań podatkowych. Z perspektywy podatników to sygnał powrotu do czasów sprzed pandemii, ale też bodziec do weryfikacji, czy wszystkie mechanizmy nadzoru i kontroli rozliczeń podatkowych działają po stronie podatników tak, jak powinny.