Najlepsze urzędy skarbowe w Polsce są w Nowym Dworze Mazowieckim, Legionowie, i Warszawie, a wyróżniająca się izba skarbowa jak co roku działa w Białymstoku

To już XVIII Ranking Urzędów Skarbowych, który DGP przygotował pod patronatem Ministerstwa Finansów. Spośród 400 urzędów wybraliśmy te, które działają najszybciej i najlepiej. Zestawienie jest sporządzone na podstawie danych za 2021 r.
Laureatów wyłoniliśmy w czterech grupach:
  • małe urzędy, czyli te, które mają nie więcej niż 60 pracowników,
  • średnie, zatrudniające maksymalnie 130 osób,
  • duże urzędy (powyżej 130 pracowników),
  • urzędy wyspecjalizowane, które obsługują tylko większych podatników.
Ocenialiśmy skuteczność (nieomylność) i efektywność (pracowitość), a następnie ułożyliśmy klasyfikację generalną. Urzędy mogły w obu kategoriach otrzymać maksymalnie 140 punktów. Ich suma zdecydowała o miejscu w klasyfikacji generalnej.
Zwycięskie urzędy
W zestawieniu generalnym wśród małych urzędów skarbowych wygrał US w Nowym Dworze Mazowieckim. Okazał się on też najlepszy, jeżeli chodzi o skuteczność.
Urząd otrzymał najwięcej punktów za:
  • skuteczność kontroli (procent kontroli pozytywnych) - we wszystkich prowadzonych przez niego kontrolach stwierdzono naruszenie przepisów podatkowych,
  • efektywność finansową postępowań - jako efekt korekt i wpłat urząd pozyskał 225,4 tys. zł w przeliczeniu na etat w wyniku prowadzonych postępowań.
US w Nowym Dworze Mazowieckim sporo punktów otrzymał też za prawidłowość rozstrzygnięć naczelnika urzędu skarbowego. Zaledwie ułamek procenta z nich zostało uchylonych przez dyrektora izby administracji skarbowej.
W kategorii efektywność wśród małych urzędów skarbowych najlepszy okazał się US w Kolnie. Otrzymał on też najwięcej punktów za skuteczność kontroli. We wszystkich prowadzonych przez ten urząd kontrolach stwierdzono naruszenie przepisów podatkowych. Wysoką notę otrzymał też za szybkość zakończenia postępowania podatkowego. Średni czas od jego wszczęcia do doręczenia decyzji wynosił niespełna 24 dni, podczas gdy najgorszy pod tym względem US wśród małych potrzebował prawie 1,1 tys. dni. Dużą liczbę punktów US w Kolnie uzyskał też za szybkość wszczętych egzekucji. Potrzebował średnio 17 dni od podjęcia działań windykacyjnych do daty wystawienia upomnienia lub tytułu wykonawczego
W grupie średnich urzędów skarbowych najlepszy okazał się US w Legionowie. Wygrał w zestawieniu generalnym i był najskuteczniejszy. Najwyższe noty otrzymał za:
  • zasadność wszczętych postępowań, bo niewiele z nich umorzono,
  • prawidłowość rozstrzygnięć, bo prawie żadna z wydanych przez naczelnika tego urzędu decyzji nie została uchylona przez dyrektora IAS,
  • skuteczność kontroli (we wszystkich prowadzonych kontrolach stwierdzono naruszenie przepisów podatkowych).
W kategorii efektywność w grupie średnich urzędów skarbowych wygrał US w Łowiczu. Maksymalną liczbę punktów uzyskał za szybkość wszczętych egzekucji. Potrzebował średnio niespełna 20 dni od podjęcia działań windykacyjnych do daty wystawienia upomnienia lub tytułu wykonawczego (najgorszy US potrzebował na to średnio ponad 152 dni). Wykazał też 100 proc. skuteczność kontroli. Sporą liczbę punktów otrzymał za czas od wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia decyzji. Potrzebował na to średnio ponad 81 dni, podczas gdy najgorszy urząd pod tym względem wśród średnich potrzebował średnio prawie 1,1 tys. dni.
Wśród dużych urzędów w zestawieniu generalnym wygrał US Warszawa-Bielany. Otrzymał najwyższe noty za skuteczność egzekucji. Wyniosła ona 70,24 proc., co oznacza, że tyle tytułów wykonawczych udało się wykonać. Komplet punktów do organu trafił też za skuteczność kontroli.
Najbardziej efektywny z dużych urzędów był Drugi US w Bielsku-Białej. Również on wykazał się najwyższą skutecznością kontroli. Maksymalną notę otrzymał za szybkość wszczętych egzekucji. Potrzebował średnio niespełna 18,5 dni od podjęcia działań windykacyjnych do daty wystawienia upomnienia lub tytułu wykonawczego (najgorszy potrzebował na to średnio ok. 145 dni).
Natomiast US Warszawa-Bemowo okazał się najskuteczniejszy z dużych urzędów. Otrzymał komplet punktów za prawidłowość rozstrzygnięć. Wysoką notę otrzymał też za zasadność wszczętych postępowań, bo niewiele z nich zostało umorzonych.
Najlepszy z wyspecjalizowanych urzędów okazał się - tak jak w ubiegłym roku - Drugi Mazowiecki US w Warszawie. Był też najskuteczniejszy. Komplet punktów uzyskał za efektywność finansową postępowań. Pozyskał 1,3 mln zł w przeliczeniu na etat w wyniku prowadzonych postępowań - jako efekt korekt i wpłat. Wyróżnił się też prawidłowością rozstrzygnąć (prawie żadna z decyzji naczelnika tego urzędu nie została uchylona przez dyrektora IAS).
W kategorii efektywność wśród wyspecjalizowanych urzędów wygrał Drugi Śląski US w Bielsku-Białej, choć nie otrzymał kompletu punktów w żadnej podkategorii. Wyróżnił się jednak szybkością wszczętych egzekucji. Potrzebował średnio ok. 23,38 dni od podjęcia działań windykacyjnych do daty wystawienia upomnienia lub tytułu wykonawczego (najgorszy 115).
Wyniki izb
Oceniliśmy też 16 izb administracji skarbowych. W klasyfikacji generalnej mogły one uzyskać maksymalnie 90 punktów: 40 za efektywność i 50 za skuteczność.
Jak co roku liderem okazała się IAS w Białymstoku. Zdobyła pierwsze miejsce w zestawieniu generalnym. Tym razem okazała się jednak najlepsza nie tylko w kategorii skuteczność, ale też w kategorii efektywność (w ubiegłym roku zajęła drugie miejsce). Wojewódzki sąd administracyjny nie uchylił prawie żadnej z wydanych przez nią decyzji (w przypadku najgorzej wypadającej pod tym względem izby było to prawie 10 proc.). W kategorii efektywność zwycięska izba w Białymstoku najszybciej załatwiała odwołania od decyzji urzędów skarbowych - średnio w ciągu prawie 103 dni (izba, która wypadła pod tym względem najgorzej, potrzebowała na to 568 dni). ©℗
PARTNER GALI