Rok 2021 był nie dość że specyficzny (ze względu na trwającą pandemię), to również bardzo pracowity dla sądów administracyjnych. Napłynęło dużo więcej skarg, więcej zapadło też wyroków. Większość rozpatrzono na posiedzeniach niejawnych.
Z informacji o działalności sądów administracyjnych w 2021 r. wynika, że do wojewódzkich sądów administracyjnych wpłynęło w tym czasie we wszystkich sprawach (nie tylko podatkowych) prawie 17,8 tys. skarg więcej (wzrost o 21 proc. w porównaniu do 2020 r.), a do Naczelnego Sądu Administracyjnego - prawie 12,5 tys. więcej (wzrost o niemal 90 proc.).