Wynika to z dwóch opublikowanych właśnie projektów nowych rozporządzeń. Obecnie w tej sprawie obowiązują dwa rozporządzenia z 21 grudnia 2018 r.: dla podatników PIT (Dz.U. poz. 2515 ze zm.) i podatników CIT (Dz.U. poz. 2487 ze zm.).
Wydanie nowych rozporządzeń ma związek z Polskim Ładem, czyli nowelizacją z 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 2105 ze zm.). Wprowadziła ona do ustaw o PIT i CIT m.in. zmiany ograniczające zakres danych wykazywanych w informacji TPR. Przykładowo w przypadku transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane, które w ostatnim roku podatkowym posiadały status mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, nie trzeba już będzie zawierać analizy porównawczej lub analizy zgodności.