Ministerstwo Finansów przygotowało nowe przepisy określające szczegółowy zakres danych i informacji oraz treść oświadczenia zawartych w informacji o cenach transferowych: TPR-P i TPR-C.

Wynika to z dwóch opublikowanych właśnie projektów nowych rozporządzeń. Obecnie w tej sprawie obowiązują dwa rozporządzenia z 21 grudnia 2018 r.: dla podatników PIT (Dz.U. poz. 2515 ze zm.) i podatników CIT (Dz.U. poz. 2487 ze zm.).
Wydanie nowych rozporządzeń ma związek z Polskim Ładem, czyli nowelizacją z 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 2105 ze zm.). Wprowadziła ona do ustaw o PIT i CIT m.in. zmiany ograniczające zakres danych wykazywanych w informacji TPR. Przykładowo w przypadku transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane, które w ostatnim roku podatkowym posiadały status mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, nie trzeba już będzie zawierać analizy porównawczej lub analizy zgodności.
W związku z tym w ustawach o PIT i CIT pojawiła się nowa delegacja dla ministra finansów do wydania przepisów wykonawczych określających informację o cenach transferowych.
Nowe rozporządzenia wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i będą miały zastosowanie do informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2021 r.
Zgodnie z przepisami przejściowymi do informacji za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2020 r., ale nie później niż 31 grudnia 2021 r., nadal stosuje się przepisy dotychczasowe, tj. z 21 grudnia 2018 r. Przy tym w przypadku transakcji kontrolowanych informacja o cenach transferowych może nie zawierać informacji dotyczących:
■ metod i cen transferowych (par. 2 pkt 5 rozporządzeń z 21 grudnia 2018 r.),
■ dokonanych korekt cen transferowych oraz wyjaśnień dotyczących wybranych kategorii transakcji kontrolowanych (par. 2 pkt 6 lit. a i b rozporządzeń z 21 grudnia 2018 r.). ©℗
Etap legislacyjny
Dwa projekty rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie PIT i CIT – w konsultacjach