Pytanie sprowadzało się do tego, czy pełnomocnictwo szczególne np. dla doradcy podatkowego, należy składać do akt każdej sprawy odrębnie, a więc do akt kontroli podatkowej, akt postępowania podatkowego, akt postępowania o zabezpieczeniu, czy też może wystarczy je złożyć raz - do akt sprawy dotyczącej danego zobowiązania podatkowego (np. PIT za 2021 r.)? To drugie oznaczałoby, że pełnomocnictwo szczególne złożone np. na etapie kontroli podatkowej jest również wiążące na etapie postępowania podatkowego.
NSA uznał wczoraj, że co prawda pełnomocnictwo szczególne jest skuteczne na różnych etapach postępowania, ale trzeba je składać na każdym etapie odrębnie. Tylko wtedy wywołuje ono skutek procesowy.