Wcześniej, 23 października 2014 r., orzekł tak NSA (sygn. akt I FSK 1577/13). Tym razem do podobnych wniosków doszedł WSA w Warszawie.
Chodziło o kolekcjonera, który za pośrednictwem aukcji internetowych zawarł ponad 1300 transakcji sprzedaży numizmatów, w sumie na około 56 tys. zł. Monety pochodziły z jego własnej kolekcji. Zasadniczą jej część odziedziczył po ojcu w 1959 r. Resztę nabył w Warszawskim Centrum Numizmatycznym, u innych kolekcjonerów oraz na wystawach międzynarodowych. Mężczyzna kupował również monety, ale było ich znaczniej mniej niż sprzedane.