Sprawa dotyczyła mężczyzny, który współorganizował przemyt papierosów z terenu spoza Unii Europejskiej (Białorusi) na terytorium UE (Litwy). Pojazd przewożący towar został zatrzymany zaraz po tym, jak przekroczył granicę. To spowodowało wygaśnięcie długu celnego od przemycanych papierosów. Zgodnie bowiem z art. 124 ust. 1 lit. e unijnego kodeksu celnego (UKC) dług wygasa, „jeżeli towary podlegające należnościom celnym przywozowym lub wywozowym uległy przepadkowi lub zostały zajęte i równocześnie lub w późniejszym terminie ulegają przepadkowi”.
Kilka miesięcy później sąd w Wilnie uznał mężczyznę za winnego przemytu, wymierzył mu grzywnę prawie 17 tys. euro i orzekł zniszczenie zatrzymanego towaru. Następnie litewscy celnicy wydali decyzję o solidarnej odpowiedzialności przemytnika za zobowiązanie podatkowe z tytułu akcyzy oraz VAT od importu. W konsekwencji mężczyzna powinien był zapłacić ponad 15 tys. euro zaległych podatków wraz z odsetkami.