Wypełniając PIT za 2014 rok i przekazując 1 proc. podatku, warto sprawdzić, czy organizacja pożytku publicznego (OPP) jest na liście uprawnionych do otrzymania takich środków.
Po tegorocznej nowelizacji przepisów wykaz taki może być na bieżąco aktualizowany. Cel zmiany był taki, aby pieniądze z 1 proc. nie były przekazywane nieuprawnionym organizacjom, jak zdarzało się wcześniej. OPP nawet gdy np. utraciła swój status po dniu publikacji wykazu (tj. po 15 grudnia roku podatkowego), nadal widniała na liście. To powodowało, że podatnik mógł wskazać jej numer Krajowego Rejestru Sądowego w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym i tym samym – za pośrednictwem urzędu skarbowego – przekazać jej 1 proc. podatku.
Dla rozliczeń za 2014 r. lista OPP uprawnionych do jednego procentu zostanie opublikowana przez ministra pracy i polityki społecznej do 15 grudnia br. (według stanu na 30 listopada). Potem, gdy okaże się, że do KRS zostanie wpisana informacja o likwidacji, upadłości lub stracie statusu OPP – organizacja zostanie z niej usunięta.