Wypełniając PIT za 2014 rok i przekazując 1 proc. podatku, warto sprawdzić, czy organizacja pożytku publicznego (OPP) jest na liście uprawnionych do otrzymania takich środków.
Po tegorocznej nowelizacji przepisów wykaz taki może być na bieżąco aktualizowany. Cel zmiany był taki, aby pieniądze z 1 proc. nie były przekazywane nieuprawnionym organizacjom, jak zdarzało się wcześniej. OPP nawet gdy np. utraciła swój status po dniu publikacji wykazu (tj. po 15 grudnia roku podatkowego), nadal widniała na liście. To powodowało, że podatnik mógł wskazać jej numer Krajowego Rejestru Sądowego w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym i tym samym – za pośrednictwem urzędu skarbowego – przekazać jej 1 proc. podatku.
Dla rozliczeń za 2014 r. lista OPP uprawnionych do jednego procentu zostanie opublikowana przez ministra pracy i polityki społecznej do 15 grudnia br. (według stanu na 30 listopada). Potem, gdy okaże się, że do KRS zostanie wpisana informacja o likwidacji, upadłości lub stracie statusu OPP – organizacja zostanie z niej usunięta.
Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP, gdy na moment przekazywania środków przez naczelnika urzędu skarbowego (od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym) organizacja pożytku publicznego nie będzie widniała w wykazie, organ podatkowy odstąpi od przekazania środków zadeklarowanych przez podatnika. Te po prostu zostaną w budżecie.
Konrad Kruszyński, doradca podatkowy w PKF, wyjaśnia, że jedyną szansą na zmianę tego stanu rzeczy jest złożenie korekty zeznania podatkowego, w którym podatnik wskaże nową OPP, na rzecz której ma zostać przekazany 1 proc. Należy jednak pamiętać o ograniczeniach. Ekspert wyjaśnia, że chodzi o to, że zgodnie z przepisami naczelnik urzędu skarbowego przekazuje na rzecz OPP wybranej przez podatnika kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego z korekty zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Na przykład w przypadku PIT-37 za 2014 r. termin na złożenie tego zeznania mija 30 kwietnia 2015 r. Korektę można więc złożyć do 1 czerwca (30 maja przypada w sobotę).
Konrad Kruszyński przypomina też, że dodatkowym warunkiem przekazania 1 proc. jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego (tj. do 30 czerwca 2015 r.).
W ramach rozliczeń za 2013 rok 12 mln podatników przekazało OPP łącznie 506,6 mln zł.