Kandydaci na biegłych rewidentów, którzy zakończyli już aplikację, mogą jeszcze w tym roku zdać egzamin dyplomowy na dotychczasowych zasadach. Warunek – trzeba do 11 grudnia złożyć wniosek do komisji egzaminacyjnej.
Od 2015 r. zaliczenie będzie dużo trudniejsze. Kandydat będzie musiał zdać nie tylko część ustną (jak obecnie), lecz także pisemną. Pierwsza potrwa maksymalnie 30 minut, druga – trzy godziny.
Nowe zasady wynikają z rozporządzenia ministra finansów z 13 listopada 2014 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów (Dz.U. poz. 1611). Mimo postulatów komisji egzaminacyjnej w przepisach nie znalazły się przepisy przejściowe umożliwiające zdawanie egzaminu na dotychczasowych zasadach w I kwartale przyszłego roku.