Od 2015 r. zaliczenie będzie dużo trudniejsze. Kandydat będzie musiał zdać nie tylko część ustną (jak obecnie), lecz także pisemną. Pierwsza potrwa maksymalnie 30 minut, druga – trzy godziny.

Nowe zasady wynikają z rozporządzenia ministra finansów z 13 listopada 2014 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów (Dz.U. poz. 1611). Mimo postulatów komisji egzaminacyjnej w przepisach nie znalazły się przepisy przejściowe umożliwiające zdawanie egzaminu na dotychczasowych zasadach w I kwartale przyszłego roku.

– Dlatego komisja umożliwi podejście do egzaminu dyplomowego jeszcze w tym roku wszystkim kandydatom, którzy złożą wniosek o zakwalifikowanie się do niego do 11 grudnia 2014 r. – wyjaśnia prof. Gertruda Świderska, przewodnicząca komisji.

Dotyczy to wyłącznie osób, które skończyły już aplikację, bo tylko one mogą zdawać egzamin końcowy.