Wiceminister Soboń potwierdza nasze informacje: podatnik będzie mógł zmienić formę opodatkowania działalności gospodarczej w trakcie roku. To efekt konsultacji projektu nowej wersji Polskiego Ładu.

Zmiany w Polskim Ładzie zostały ogłoszone w środę podczas konferencji prasowej rzecznika prasowego rządu Piotra Müllera oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Artura Sobonia.

- Nasz projekt ulegnie zmianie po konsultacjach - mówił Soboń.

DGP informował o nich jako pierwszy w tekście: Duża korekta w Polskim Ładzie: Zmiana formy opodatkowania będzie możliwa w trakcie roku.

Polski Ład - co się zmieni?

- "Najważniejsza zmiana to kwestia możliwości ponownego wyboru sposobu rozliczania przez przedsiębiorców" - mówił wiceminister. - "Na skali podatkowej te korzyści są największe, dlatego dla przedsiębiorców na ryczałcie i liniówce dajemy możliwość wyboru skali".

W komunikacie Ministerstwa Finansów czytamy, że wprowadzona ma być "możliwość wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy na początku roku wybrali podatek liniowy lub ryczałt. Przedsiębiorcy na podatku liniowym będą mogli się na to zdecydować ex post, czyli po zakończeniu roku podatkowego. Natomiast ryczałtowcy po zakończeniu roku lub w trakcie roku podatkowego, do 22 sierpnia 2022 r. W tym drugim przypadku będą płacić PIT na zasadach ogólnych za pół roku podatkowego".

"Ci przedsiębiorcy, którzy dzisiaj nie chcą wstecz zmieniać tego, w jaki sposób prowadzić księgi, w jaki sposób obliczyć podatek i składki, tylko chcą to zrobić od 1 lipca i w zaliczkach już rozliczać się w inny sposób, przejść z ryczałtu na skalę, ci przedsiębiorcy będą mieli taką możliwość do 22 sierpnia i będą oni mogli prowadzić księgi pół roku w taki sposób, w jaki wybrali na początku roku; drugie pół roku będą mogli prowadzić je w oparciu o tą zmianę, której dokonali, czyli przeszli z ryczałtu na skalę" - powiedział na konferecji prasowej Soboń.

"Ma to oczywiście swoje wady i zalety, bo nie trzeba się cofać z księgowością, natomiast wadą jest to, że nie ma tych bonusów, które istnieją przy wspólnym rozliczeniu rocznym, więc to jest wybór, to jest fakultatywny wybór, którego przedsiębiorca może dokonać" - dodał.

Przyznał, że jest to rozwiązanie kompromisowe, na które wyrażona została zgoda po konsultacjach.

"Mówimy o zmianie wstecz w związku z tym, że te korzyści na skali są większe niż na liniówce i na ryczałcie, który zaproponowaliśmy. Natomiast na ryczałcie daliśmy dodatkową możliwość z związku z tym, że wiemy skądinąd, że istnieje możliwość także w inny sposób, aby z powrotem z ryczałtu wrócić na skalę, ponieważ jest np. zakazany obrót niektórymi produktami" - powiedział wiceszef MF.

"W związku z tym dajemy taką możliwość, aby ten rok podzielić na pół - kto dzisiaj wybrał ryczałt, a chce wrócić na skalę, będzie pół roku prowadził księgi w taki sposób jak dzisiaj, a drugie pół zgodnie ze skalą. To jest kompromis, który wspólnie wypracowaliśmy" - wskazał Soboń.

Konsultacje projektu zmieniającego Polski Ład

Chodzi o projekt zmian w Polskim Ładzie, który m.in. obniża PIT z 17% do 12% i likwiduję ulgę dla klasy średniej. Pojawiają się w nim także zmiany dotyczące składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem bądź liniowo.

W pierwotnej wersji projektu nie było jednak możliwości zmiany formy opodatkowania w trakcie roku. Zgodnie z obecnymi przepisami, formę opodatkowania co do zasady wybiera się do 20 lutego na cały rok. Oznaczało to, że podatnik, który wybrał na początku roku rozliczenie ryczałtem, nie mógłby w trakcie roku przejść na skalę podatkową, nawet jeśli jej zasady po zmianach okazałyby się dla niego bardziej korzystne. Zmianę w tym zakresie w toku konsultacji projektu postulowały środowiska przedsiębiorców.

"Myśmy tego pierwotnie nie zaproponowali dla przedsiębiorców, wskazując na to, iż wszyscy w lutym, którzy dokonali takiego wyboru, niezależnie od tego, jakiego wyboru dokonali, są na tych zmianach do przodu, te zmiany są dla nich bardziej korzystne niż to, co obowiązuje dzisiaj. To był nie tylko wymóg konstytucyjny, bo zmiany w roku podatkowym można dokonywać wyłącznie na korzyść bądź neutralnie dla podatnika, ale przede wszystkim nasza oferta dla przedsiębiorców w tym trudnym czasie" - dodał Soboń.

"Czas konsultacji był krótki, ale wykorzystaliśmy go w sposób maksymalnie możliwy" - stwierdził Soboń. Uściślił, że MF przeprowadziło rozmowy m.in. z przedsiębiorcami, księgowymi, doradcami podatkowymi, związkami zawodowymi, samorządami i producentami oprogramowania. Rozmowy z samorządowcami nie zostały jeszcze zakończone.

Zmiany mają wejść w życie od 1 lipca tego roku.

Zmiany w uldze na zabytki, bez zmian w uldze dla seniorów

Ministerstwo Finansów w komunikacie poinformowało także o innych zmianach, które zostały wprowadzone w trackie konsultacji:

- Nowym rozwiązaniem jest też ujednolicenie terminu dla wszystkich rozliczeń rocznych w PIT – do 30 kwietnia.

- Zrezygnowaliśmy natomiast ze zmian w PIT-0 dla seniorów. W tym zakresie uwzględniliśmy postulaty strony społecznej, która chciała by z ulgi mogli korzystać nie tylko ci, którzy nigdy nie pobierali emerytury, ale również ci, którzy zrezygnowali z jej pobierania.

- Pozostawimy również ulgę na zabytki. Z tym, że będzie ona obowiązywała wyłącznie na remonty, ale już nie na zakup. Dojdzie też warunek formalny – z ulgi korzystać będzie można po zatwierdzeniu remontu przez konserwatora zabytków.

- Na wniosek księgowych przesuwamy na 1 stycznia 2023 r. możliwość korzystania z kwoty wolnej przy zaliczkach u maksymalnie trzech płatników.

- Również na wniosek księgowych i biur rachunkowych rezygnujemy z części obowiązków płatników. Między innymi wykreślamy obowiązek wystąpienia w terminie do 15 czerwca 2022 r. do podatników
o aktualizację PIT czy informowania podatnika przed pierwszą wypłatą o możliwości złożenia oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki.

- Co więcej, oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki będą w jednym wzorze formularza PIT-2.