Chodzi o stawki wpływające na wielkość zryczałtowanej kwoty, którą firmy wypłacają pracownikom za korzystanie z prywatnego auta, motocyklu lub motoroweru do celów służbowych.
Stawki ryczałtu nie zmieniły się od 2007 r. i zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. (Dz.U. nr 27 poz. 271 ze zm.) wynoszą: