Ponadto w ordynacji podatkowej pojawi się podstawa prawna, by minister finansów mógł przedłużać terminy rozliczeń nie tylko płatnikom, lecz także - czego brakuje dziś - płatnikom oraz inkasentom.
Zmiany te zakłada projekt nowelizacji niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Pisaliśmy już o nim w artykule „Fiskus wyśle pismo na konto podatnika w e-US” (DGP 65/2022), ale wtedy bardziej skupiliśmy się na komunikacji między podatnikami a skarbówką.