To niewiele, jeśli wziąć pod uwagę, że w systemie może się uwierzytelnić kilka osób z jednej firmy, i to zarówno po stronie wystawiających faktury, jak i je odbierających.
Powodzeniem cieszy się natomiast system testowy. Dane MF pokazują, że w systemie udostępnionym do testowania (w tzw. środowisku testowym) odnotowano do tej pory aż 1 009 827 uwierzytelnień. Wystawiono 6 844 374 faktury testowe.