Spytała o to spółka świadcząca usługę projektową na rzecz zamawiającego. Realizacja usługi została podzielona na kilka pakietów, a zamawiający potwierdzał wykonanie każdego z nich protokołem odbiorczym.
20 kwietnia 2021 r. spółka przekazała ostatni pakiet. Zrobiła to już wcześniej dwukrotnie – 25 lutego 2021 r. i 31 marca 2021 r., ale za każdym razem zamawiający żądał poprawek i powtórzenia procedury odbioru.