Terminy, które miały upłynąć z końcem marca, zostały przesunięte, ale część spółek i tak będzie musiała szybciej sporządzić sprawozdanie finansowe – po to, by zdążyć ze złożeniem zeznania CIT-8.

Formalnie czas na zeznanie podatkowe również został przedłużony, ale nie wszystkim. W rezultacie niektórzy podatnicy CIT, by w porę wywiązać się z obowiązku rozliczenia się z ubiegłorocznego podatku, będą musieli szybciej dopełnić innego obowiązku – sprawozdawczego. Zadecyduje to, kiedy w firmie kończy się rok podatkowy.
Przypomnijmy, że tegoroczne terminy zostały przesunięte dwoma rozporządzeniami ministra finansów:
  • jednym z 7 marca 2022 r. (Dz.U. poz. 561) – w sprawie przesunięcia terminów sprawozdawczych,
  • drugim z 17 marca 2022 r. (Dz.U. poz. 639) – w sprawie złożenia zeznania CIT-8 lub CIT-8AB i wpłaty podatku dochodowego należnego za 2021 r.
Oba rozporządzenia różnią się nie tylko zakresem merytorycznym (co zrozumiałe), ale nie są też skierowane do identycznych grup podatników. Inny jest także termin końcowy, czyli data, do kiedy należy wywiązać się z danego obowiązku.
Pierwsze rozporządzenie (z 7 marca) przesuwa terminy sprawozdawcze o trzy miesiące i ma zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po 29 września 2021 r., jednak nie później niż 30 kwietnia 2022 r. Obejmuje więc m.in. podmioty, których rok obrotowy skończył się w 2022 r.: 31 stycznia lub 28 lutego albo skończy się 31 marca lub 30 kwietnia.
W drugim rozporządzeniu (z 17 marca) wskazano już konkretną datę przesunięcia obowiązku sporządzenia CIT-8 lub CIT-8AB. Będzie to 30 czerwca 2022 r., przy czym przedłużenie to dotyczy wyłącznie podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r.
Zasadą jest, że obowiązki podatkowe (złożenie zeznania i wpłata należnego CIT) wypełnia się do końca trzeciego miesiąca następnego roku, co wynika z art. 27 ust. 1 ustawy o CIT. Jeżeli zatem rok podatkowy spółki kończy się 31 grudnia, to postępując zgodnie z ustawą, spółka powinna złożyć zeznanie CIT-8 i wpłacić podatek należny za miniony rok do 31 marca. Rozporządzenie z 17 marca br. odracza ten termin do 30 czerwca 2022 r., a zatem daje spółce dodatkowe trzy miesiące na realizację tych obowiązków.
Jeżeli jednak rok podatkowy zakończył się w spółce 28 lutego br., to na ministerialnym rozporządzeniu zyskała ona tylko miesiąc. Gdyby bowiem nie ono, to spółka musiałaby wywiązać się z podatkowych obowiązków do 31 maja br. Dzięki rozporządzeniu złoży zeznanie CIT-8 i wpłaci podatek należny za 2021 r. do 30 czerwca. Co prawda na sporządzenie sprawozdania finansowego ma ekstra trzy miesiące (czyli w sumie do 31 sierpnia br.), ale w praktyce nie będzie mogła tak długo zwlekać, bo bez sprawozdania nie sporządzi zeznania CIT-8 do 30 czerwca.
W ogóle na przesunięciu terminów sprawozdawczych o trzy miesiące nie skorzystają spółki, których rok obrotowy kończy się 31 marca lub 30 kwietnia. Ich w ogóle nie dotyczy rozporządzenie o przesunięciu obowiązków podatkowych. Będą więc musiały sporządzić zeznanie CIT-8 i wpłacić podatek należny za 2021 r. w ustawowym terminie trzech miesięcy (zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o CIT). Termin ten minie:
  • 30 czerwca – dla spółek, których rok obrotowy kończy się 31 marca,
  • 31 lipca – dla spółek, których rok obrotowy kończy się 30 kwietnia.
Chcąc więc złożyć na czas CIT-8, spółki te będą musiały do tego terminu sporządzić również sprawozdanie finansowe. ©℗
Koniec roku obrotowego/podatkowego spółki Termin na sporządzenie SF Termin na złożenie CIT-8 i wpłatę podatku należnego za 2021 r.
ustawowy przesunięty* ustawowy przesunięty*
31 grudnia 2021 r. 31 marca 2022 r. 30 czerwca 2022 r. 31 marca 2022 r. 30 czerwca 2022 r.
31 stycznia 2022 r. 30 kwietnia 2022 r. 31 lipca 2022 r. 30 kwietnia 2022 r. 30 czerwca 2022 r.
28 lutego 2022 r. 31 maja 2022 r. 31 sierpnia 2022 r. 31 maja 2022 r. 30 czerwca 2022 r.
31 marca 2022 r. 30 czerwca 2022 r. 30 września 2022 r. 30 czerwca 2022 r. 30 czerwca 2022 r. (brak przesunięcia)
30 kwietnia 2022 r. 31 lipca 2022 r. 31 października 2022 r. 31 lipca 2022 r. 31 lipca 2022 r. (brak przesunięcia)
* rozporządzeniem ministra finansów z 7 marca 2022 r. (Dz.U. poz. 561)
** rozporządzeniem ministra finansów z 17 marca 2022 r. (Dz.U. poz. 639)