Kolejny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdza, że zamiana jednej kryptowaluty na drugą nie skutkowała obowiązkiem zapłaty PIT również w stanie prawnym obowiązującym w 2018 r.

O podobnym orzeczeniu pisaliśmy w artykule „Wymiana kryptowaluty na inną była i jest bez podatku dochodowego” (DGP nr 220/2021).
Wątpliwości co do tego nie ma, odkąd wszedł w życie art. 17 ust. 1f ustawy o PIT. Wynika z niego, że obowiązek podatkowy powstaje dopiero w momencie wymiany kryptowaluty „na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną”.
Wyrok NSA zapadł w sprawie mężczyzny, który na giełdach internetowych zamieniał różnego rodzaju kryptowaluty na inne. Uważał, że transakcje te były nieopodatkowane, ponieważ nie skutkowały one realnym przysporzeniem. Argumentował, że rzeczywistą wartość można wycenić dopiero w momencie sprzedaży kryptowaluty za walutę tradycyjną lub zapłaty nią za towar i usługę.
WSA we Wrocławiu przyznał mu rację. Orzekł, że w wyniku zamiany kryptowalut nie dochodzi do przysporzenia majątkowego w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o PIT. Zwrócił też uwagę, że kryptowalut nie można uznać za pieniądz tradycyjny, a ustawa podatkowa nie określa ponadto metody ich przeliczania (sygn. akt I SA/Wr 906/18).
NSA w całości podzielił tę argumentację. ©℗

orzecznictwo

Wyrok NSA z 22 marca 2022 r., sygn. akt II FSK 1688/19 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia