Program Współdziałania jest na etapie pilotażu, który potrwa do 30 czerwca 2023 r. Założyliśmy, że w tym okresie liczba firm ubiegających się o udział w programie zostanie ograniczona do 20 - mówi Anna Chałupa, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Wczoraj doszło do podpisania pierwszej umowy o współpracę między szefem Krajowej Administracji Skarbowej a podatnikiem. Dlaczego dopiero teraz? Przepisy w tym zakresie weszły w życie już 1 lipca 2020 r.
Przyczyn jest wiele. W Programie Współdziałania został przyjęty próg przychodu wynoszący nie mniej niż 50 mln euro, a zatem naszymi klientami są największe podmioty działające w Polsce. Stopień skomplikowania badanych zagadnień powoduje, że audyt, który jest przepustką do zawarcia umowy, jest procesem skomplikowanym i czasochłonnym. Pomiędzy złożeniem wniosku przez podatnika a wszczęciem audytu podatkowego sporządzany jest profil, czyli zbiera się jak najwięcej informacji o podatniku ze źródeł wewnętrznych (szefa KAS) i zewnętrznych. Na tej podstawie określamy ryzyko podatkowe danego podatnika i podejmujemy decyzję o przeprowadzeniu audytu wstępnego. Podczas audytu oceniamy prawidłowość realizacji obowiązków podatkowych oraz wewnętrzne mechanizmy zarządzania ryzykiem podatkowym.
Ponadto rytm prowadzenia audytów zależy często od rytmu rozliczeń podatnika, operacji gospodarczych, jak również od cyklu przygotowań do audytu prowadzonego przez szefa KAS. Dopiero pozytywna opinia z audytu wstępnego umożliwia zawarcie umowy.
Wiele firm decyduje się również na przeprowadzenie niezależnego audytu funkcji podatkowej.
Tempo prac zależy też od samego podatnika i dostępności jego pracowników.
Ile trwa taki audyt?
Czas jest uzależniony od rodzaju oraz stopnia złożoności prowadzonej przez podatnika działalności i sprawności komunikacji. W wielu przypadkach osobami kontaktującymi się z zespołem audytowym szefa KAS są te same osoby, które zajmują się bieżącymi zadaniami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej przez podatnika. Jest to niewątpliwie czynnik, który należy brać pod uwagę, decydując się na przystąpienie do programu. W trakcie audytu weryfikujemy wiele obszarów działania podatnika, np. jego rozliczenia podatkowe, wewnętrzny nadzór podatkowy, a nawet integralność danych, na podstawie których przygotowywane są deklaracje i rozliczenia podatkowe.
Kto prowadzi wstępny audyt?
Zespół składający się z pracowników Ministerstwa Finansów oraz pracowników jednostek terenowych KAS.
Ile kolejnych firm ubiega się o podpisane takiej umowy o współpracę?
Łącznie do szefa KAS wpłynęło do tej pory 20 wniosków o podpisanie umowy.
Czy MF zakłada jakiś limit podatników, z którymi chce podpisać umowę?
Program Współdziałania jest na etapie pilotażu, który potrwa do 30 czerwca 2023 r. Założyliśmy, że w tym okresie liczba firm ubiegających się o udział w programie zostanie ograniczona do 20. Decyzje o zmianach tego limitu będziemy podejmować po zakończeniu pilotażu.
Jakie są korzyści z podjęcia współpracy z fiskusem?
Podmioty, które podpiszą umowę z szefem KAS, mogą wspólnie z nim oceniać skutki podatkowe swoich działań w trybie ex-ante. Ponadto podatnicy, którzy podpiszą umowę o współdziałanie, korzystają z wielu udogodnień, takich jak np. brak odsetek za zwłokę przy składaniu korekt deklaracji, brak zastosowania przepisów karnoskarbowych, szybsza realizacja wniosków oraz zwrotów podatkowych. Obecnie prowadzimy ocenę pilotażu programu, również pod kątem wdrożenia innych korzyści.
Czego szef KAS żąda w zamian?
Oczywistym warunkiem jest przestrzeganie przepisów podatkowych. Największą zmianą w dotychczasowym podejściu jest konieczność posiadania wewnętrznych procedur i udokumentowanych procesów podatkowych, które pozwalają podatnikom świadomie zarządzać i minimalizować ryzyko podatkowe. Jest to związane z założeniem, że po podpisaniu umowy rola weryfikacyjna szefa KAS zostanie ograniczona, a podatnicy co do zasady będą sami kontrolować prawidłowość rozliczeń podatkowych.
W celu wsparcia podatników opublikowaliśmy na stronie internetowej KAS zestaw dokumentów, z którymi warto zapoznać się, podejmując decyzję o przystąpieniu do programu. Jednym z ważniejszych zagadnień są Ramy Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego. Jest to nowy element, na który szef KAS również kładzie nacisk w trakcie audytu oraz na etapie dalszej współpracy.
Czy umowa może zostać zerwana?
Podatnik może rozwiązać umowę w każdym czasie, bez żadnych konsekwencji. Natomiast szef KAS może rozwiązać umowę z podatnikiem tylko w określonych sytuacjach, takich jak nieprzestrzeganie umowy o współdziałanie lub poważnego, powtarzającego się naruszania prawa podatkowego.
Rozmawiała Agnieszka Pokojska