Zasadniczo większość korekt w Polskim Ładzie zacznie obowiązywać od 1 lipca 2022 r. i będzie miała zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od początku tego roku

Tak będzie m.in. z obniżką z 17 proc. do 12 proc. dolnej stawki skali podatkowej. Równolegle zostaną wykreślone przepisy o uldze dla klasy średniej, które weszły w życie raptem trzy miesiące temu.
Z przepisu przejściowego, tj. art. 9 ust. 2 projektu nowelizacji, ma wynikać, że przepisy o tej uldze nie będą stosowane już do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. To oznacza, że w zeznaniu składanym w przyszłym roku za 2022 r. podatnik nie zastosuje tej preferencji, natomiast rozliczy się według skali podatkowej ze stawkami 12 proc. i 32 proc. Nie zmienią się natomiast obecny próg skali 120 tys. zł i kwota wolna 30 tys. zł.
Z kolei rodzice samotnie wychowujący dzieci będą mogli rozliczyć całe swoje dochody za 2022 r. na preferencyjnych warunkach, czyli skorzystać z podwójnej kwoty wolnej (w sumie 60 tys. zł). Oznacza to, że w ogóle nie skorzystają z uchylanej od 1 lipca br. ulgi polegającej na odliczeniu od podatku 1500 zł rocznie.
Odliczanie składki
Dobra wiadomość jest też dla przedsiębiorców płacących liniowy PIT lub ryczałt ewidencjonowany albo rozliczających się według karty podatkowej. Chociaż nie skorzystają na obniżce stawki PIT, to odliczą przynajmniej część składki zdrowotnej:
  • liniowcy zaliczą do kosztów uzyskania przychodu składkę zdrowotną zapłaconą za siebie i za osoby współpracujące - do łącznej wysokości rocznego limitu (w 2022 r. - 8700 zł),
  • ryczałtowcy odliczą od przychodu połowę zapłaconej składki zarówno za siebie, jak i za osoby współpracujące,
  • rozliczający się według karty podatkowej odliczą od kwoty podatku ustalonego w decyzji naczelnika urzędu skarbowego 19 proc. zapłaconej składki zdrowotnej.
Odliczenia te będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.
Bez abolicji
Całkowicie wycofana zostanie tzw. abolicja podatkowa, tj. przejściowy 8-proc. ryczałt. W tym zakresie przepisy Polskiego Ładu zostaną uchylone 1 lipca br. To oznacza, że żaden podatnik z niej nie skorzysta, bo - wedle obecnie obowiązujących przepisów - wnioski o abolicję można byłoby składać dopiero od 1 października 2022 r.
Od 2023 r.
Niekorzystne zmiany wejdą w życie dopiero od 1 stycznia 2023 r., bo ustawodawca nie może ich wprowadzać w trakcie roku. Dopiero wtedy więc zlikwidowana zostanie możliwość korzystania z ulgi zero PIT przez seniorów, którzy wrócą na rynek pracy po okresie pobierania renty lub emerytury.
Ulga zero PIT będzie przysługiwała tylko tym seniorom, którzy:
  • nie złożą wniosku o ustalenie prawa do emerytury lub renty albo
  • po ustaleniu prawa do świadczenia zdecydują jednak, że nie będą pobierać emerytury ani renty.
Od 2023 r. zostanie też zlikwidowana kontrowersyjna ulga na zabytki. Pozwala ona właścicielom pałacyków, dworków, zamków, zabytkowych kamienic obniżyć PIT nawet do 0 zł. Mogą oni odliczać m.in. koszty zakupu i remontu takiego obiektu. Preferencja ta będzie więc obowiązywała tylko przez jeden rok - 2022.
Wykaz zmian wraz z informacją, kiedy wejdą one w życie, przedstawia tabela. ©℗
Zmiany w Polskim Ładzie
Jaka zmiana Kiedy wchodzi w życie Jakich dochodów (przychodów) dotyczy
Z 17 proc. do 12 proc. zmniejszona zostanie stawka PIT dla wszystkich podatników rozliczających się według skali podatkowej, bez względu na źródło osiąganych przychodów, wysokość przysługujących kosztów, zatrudnienie u kilku pracodawców czy równoczesne pobieranie emerytury. W związku z tym kwota zmniejszająca podatek wyniesie 3600 zł (30 000 zł x 12 proc.) zamiast 5100 zł (30 000 x 17 proc.). 1 lipca 2022 r. uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.
Przedsiębiorcy płacący liniowy PIT zaliczą do kosztów uzyskania przychodu składkę zdrowotną zapłaconą za siebie i za osoby współpracujące - do łącznej wysokości rocznego limitu. W 2022 r. ma on wynieść 8700 zł, potem będzie co roku waloryzowany.
Podatnicy stosujący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych odliczą od przychodu połowę zapłaconej składki, zarówno za siebie, jak i za osoby współpracujące.
Podatnicy rozliczający się według karty podatkowej odliczą od kwoty podatku ustalonego w decyzji naczelnika urzędu skarbowego 19 proc. zapłaconej składki zdrowotnej.
Z 17 proc. do 12 proc. zostanie obniżona stawka zryczałtowanego podatku dochodowego od tzw. małych umów zlecenia (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy PIT), tj. od przychodów z tytułów działalności wykonywanej osobiście nieprzekraczających 200 zł.
Przywrócone zostanie preferencyjne rozliczenie rodzica samotnie wychowującego dziecko. Uchylona zostanie natomiast ulga polegająca na odliczeniu od podatku 1500 zł rocznie.
Podwyższony zostanie limit zarobków, jakie może osiągnąć pełnoletnie uczące się dziecko, aby rodzice nie utracili preferencji (ulgi na dziecko, zero PIT dla rodziców co najmniej czworga dzieci, preferencyjnego rozliczenia samotnego rodzica). Kwota ta ma być podwyższona z 3089 zł do 12-krotności renty socjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego (w 2022 r. to 16 061,28 zł).
Rozszerzony zostanie - o zasiłki macierzyńskie - katalog przychodów objętych ulgą zero PIT dla:- osób do 26. roku życia (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT),- osób wracających z zagranicy (art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PIT),- rodziców z co najmniej czwórką dzieci (art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT).
Zostanie wprowadzone zwolnienie z podatku od świadczenia kompensacyjnego do kwoty 3000 zł.
Uchylona zostanie ulga dla klasy średniej. 1 lipca 2021 r. przepis nie będzie miał zastosowania do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.
Gdyby przy rozliczeniu rocznym okazało się, że podatnik straciłby na likwidacji ulgi dla klasy średniej, to naczelnik urzędu skarbowego zwróci mu tę różnicę (art. 18 projektu nowelizacji). Pojawi się więc pojęcie „hipotetycznego” podatku, czyli uwzględniającego ulgę dla klasy średniej, ale też - konsekwentnie - skalę podatkową z dzisiejszymi stawkami, czyli 17 proc. i 32 proc. PIT (a nie 12 proc. i 32 proc.). 1 lipca 2021 r. -----------------
Pracownik mieszkający poza miejscem pracy będzie mógł złożyć pracodawcy wniosek o obliczanie zaliczek bez stosowania kosztów uzyskania przychodu w wysokości 300 zł miesięcznie. Dziś taki wniosek może złożyć tylko zatrudniony, któremu przysługują podstawowe miesięczne koszty wynoszące 250 zł.
Uchylone zostaną przepisy dotyczące przejściowego 8-proc. ryczałtu, czyli tzw. abolicja podatkowa. Oznacza to, że nigdy nie zostaną one zastosowane.
Obowiązek przekazywania fiskusowi JPK_CIT i JPK_PIT (czyli ustrukturyzowanych ksiąg i ewidencji) nie wejdzie w życie od 2023 r.Podatnicy, którzy przesyłają JPK _VAT, przekażą po raz pierwszy JPK_CIT lub JPK_PIT za 2025 r., a pozostali za 2026 r.Natomiast podatkowe grupy kapitałowe i podatnicy CIT, u których wartość przychodu uzyskana w poprzednim roku przekroczy równowartość 50 mln euro, prześlą JPK_CIT już za 2024 r.
Zostanie wprowadzony mechanizm osłonowy OPP. Zakłada on, że jeżeli łączna kwota otrzymanych przez OPP środków z 1 proc. PIT będzie niższa niż w 2022 r., to organizacjom będzie przysługiwało wyrównanie. Co roku, począwszy od 2024 r., kwota bazowa z 2022 r. będzie waloryzowana.
Podatnik będzie mógł złożyć PIT-2 nawet trzem płatnikom. Podatnik wskaże im, o jaką część kwoty zmniejszającej podatek mają pomniejszać zaliczkę (1/12, 1/24, 1/36). z dniem następującym po dniu ogłoszenia -----------------
PIT-2 będą mogli złożyć podatnicy uzyskujący przychody z umów zleceń, o dzieło, z umów o zarządzenie przedsiębiorstwem, z kontraktów menedżerskich, z praw majątkowych, osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich.
Podatnik, który spodziewa się rocznego dochodu na poziomie nieprzekraczającym 30 tys. zł, będzie mógł upoważnić swojego płatnika, by w ogóle nie pobierał w danym roku zaliczek na PIT. Dziś jest to możliwe tylko w przypadku podatników, którzy osiągają dochody od jednego płatnika.
Renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców. Dziecko będzie traktowane w tym przypadku jako odrębny podatnik i tak jak rodzic skorzysta z kwoty wolnej w wysokości 30 tys. zł. 1 stycznia 2023 r. uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.
Z ulgi zero PIT nie skorzystają seniorzy, którzy wrócą na rynek pracy z renty lub emerytury. Ulga będzie przysługiwała tylko tym seniorom, którzy:- nie złożą wniosku o ustalenie prawa do emerytury lub renty albo- po ustaleniu prawa do świadczenia nie będą go pobierać. 1 stycznia 2023 r. uzyskanych od 1 stycznia 2023 r.
Zlikwidowana zostanie ulga na zabytki.
Obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym zostaną objęci:- komplementariusze w spółce komandytowo-akcyjnej,- akcjonariusze prostej spółki akcyjnej wnoszący do niej wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług.Oprócz tego komplementariusze w SKA będą musieli zacząć płacić składki na ZUS.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw - w konsultacjach