Darowizny dla uchodźców oraz walczących w Ukrainie, przekazane za pośrednictwem określonych organizacji, są objęte 0-proc. VAT. Chodzi jednak wyłącznie o darowizny towarów i nieodpłatne świadczenie usług na rzecz takich organizacji jak: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, podmioty lecznicze oraz jednostki samorządu terytorialnego. Przewiduje to nowe rozporządzenie ministra finansów z 3 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę VAT, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. poz. 531).
Z kolei jeśli firma chce bezpośrednio pomagać Ukraińcom, to musi przekazanie takich darów opodatkować według stawki właściwej dla danego towaru lub usługi. Eksperci mówią jednak tak: stawka nie jest problemem dla firm. Istotne jest to, czy przysługuje im przy tym prawo do odliczenia VAT. Tymczasem w tym zakresie nic się nie zmieniło - co nie oznacza jednak, że sprawa jest prosta i wątpliwości nie ma.